< Wróć

Składanie deklaracji VAT przez internet

Z dniem 1 października 2012 r. zmieniły się przepisy dotyczące składania deklaracji VAT w formie elektronicznej przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Póki co, e-deklaracje nie cieszą się w naszym kraju zbyt dużą popularnością, a o takim stanie rzeczy decyduje w głównej mierze koszt wyrobienia podpisu elektronicznego, na co wielu przedsiębiorców po prostu nie stać. Stąd właśnie wdrażanie w życie regulacji mających na celu ułatwianie podatnikom dokonywanie rozliczeń.

Kiedy podpis certyfikowany nie jest wymagany?

Od 1 października 2012 r. drogą elektroniczną można składać następujące deklaracje: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D oraz PCC-3 (bez załącznika 3a). Pamiętać przy tym trzeba o pewnych ograniczeniach, a mianowicie o takich, że w przypadku deklaracji PCC-3 odnosi się to do czynności cywilnoprawnych jakie dokonane zostały po 31 grudnia 2011 r., zaś deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D składane elektronicznie dotyczyć mogą okresów rozliczeniowych, które rozpoczęły się po 31 grudnia 2010 r. W tych przypadkach nie jest wymagany podpis certyfikowany. Pojawia się tutaj bardzo istotna uwaga – z przedstawionej opcji mogą skorzystać jedynie podatnicy, którzy są osobami fizycznymi, w kwestii składania deklaracji przez osoby prawne nic się nie zmieniło. Także i podatnicy mający nadany nip EU i przeprowadzający transakcje z kontrahentami mającymi swe siedziby na terenie Unii Europejskiej nie mogą składać drogą elektroniczną deklaracji VAT-UE, jeśli nie posiadają podpisu certyfikowanego.

Jakie dane są potrzebne?

Na potrzeby wysłania drogą elektroniczną wymienionych wcześniej deklaracji trzeba mieć przygotowane dane takie jak: oznaczenie podatnika (imię i nazwisko), jego data urodzenia, numery PESEL i NIP, a także kwota przychodu jaka wykazana została w zeznaniu podatkowym. Wspomniane powyżej deklaracje nie są jedynymi, które można składać w formie elektronicznej bez podpisu certyfikowanego. Od 2009 r. składać w tej postaci można deklarację PIT-37, od 2010 r. – deklaracje PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, a od 2011 r. deklaracje PIT-16A, PIT-19 oraz PIT-28.

Komentarze

  • […] często nie są świadomi faktu, że wiele zeznań podatkowych, w tym formularzy PIT i VAT, mogą wysyłać zdalnie, przez Internet, bez konieczności odwiedzania Urzędu […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.