< Wróć

Ile może dorobić rencista?

Pobieranie świadczenia rentowego nie wyklucza możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Niejeden rencista decyduje się na założenie własnej firmy, chcąc w ten sposób dorobić do domowego budżetu – w wielu bowiem przypadkach renty są niewysokie. Należy jednak liczyć się z tym, że uzyskiwanie dodatkowych przychodów może spowodować, iż ZUS zawiesi wypłatę renty bądź obniży jej wysokość. Dzieje się tak wówczas, jeśli zostaną przekroczone określone limity – informacje na ten temat trzeba na bieżąco śledzić, ponieważ limity te zmieniają się co kwartał.

Obowiązek płacenia składek

Kwestie takie jak ile można dorobić jako emeryt bądź rencista stanowią przedmiot zainteresowania sporego grona osób. Rencista prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą musi pamiętać o odprowadzaniu składek do ZUS (z wyjątkiem składki na ubezpieczenie chorobowe, która ma charakter dobrowolny). Koniecznie trzeba przy tej okazji wspomnieć o ubezpieczeniu zdrowotnym. Rencista nie musi odprowadzać na nie składki, kiedy wysokość otrzymywanej przez niego renty nie jest większa niż minimalne wynagrodzenie, a przychody uzyskiwane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wynoszą mniej niż 50 procent najniższej emerytury. W 2013 r. minimalne wynagrodzenie to 1600 zł (brutto).

Ile wynoszą limity?

Kiedy rencista nie musi się obawiać o obniżenie wysokości renty lub o zawieszenie jej wypłaty? Jeżeli przychód osiągnięty z tytułu prowadzenia firmy nie będzie większy niż 70 procent przeciętnego wynagrodzenia, renta będzie wypłacana przez ZUS w pełnej wysokości. Jeśli przychody przekroczą 70 procent przeciętnego wynagrodzenia, ale nie przekroczą wysokości 130 procent tejże pensji – wysokość świadczenia zostanie obniżona. Przekroczenie limitu 130 procent jest jednoznaczne z zawieszeniem wypłaty renty. Wspomniane limity nie dotyczą pewnej grupy rencistów – są to osoby takie jak inwalidzi wojenni bądź wojskowi (lub otrzymujące rentę po tych inwalidach). Dorabiać bez ograniczeń mogą też renciści i emeryci będący w ustawowym wieku emerytalnym (60 lat – kobiety, 65 lat – mężczyźni).

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.