< Wróć

Można odliczyć VAT w czasie zawieszenia działalności

Przedsiębiorcy, którzy w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń, czy trudnej sytuacji prywatnej lub finansowej, nie są w stanie dłużej prowadzić swojej działalności gospodarczej, mogą ją czasowo zawiesić. Owe zawieszenie nie skutkuje odebraniem przedsiębiorcy prawa do odliczenia podatku od towarów i usług, choć nie w każdym przypadku takie odliczenie rzeczywiście będzie mogło zostać dokonane.

Prawo do odliczenia podatku VAT przez przedsiębiorcę zawieszającego działalność gospodarczą, pozostaje w mocy, jeśli przedsiębiorca dokonuje stałych zakupów. Przykładem tego będzie opłacanie rat leasingowych za samochodu, czy czynszu za wynajem lokalu użytkowego. Prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego będzie możliwe, jeśli faktura, na podstawie której dokonuje się odliczenia, będzie dotyczyła umowy zawartej z kontrahentem przed zawieszeniem biznesu.

Zawieszenie działalności gospodarczej bardzo często stosowane jest w przypadku biznesów sezonowych. Maksymalnie, biznes można zawiesić na 2 lata, a minimalnie na 1 miesiąc. Korzyścią dla przedsiębiorcy jest wówczas to, że nie ponosi on comiesięcznych wydatków związanych z odprowadzaniem składek do ZUS czy podatku dochodowego od osób fizycznych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.