Newsy

Dni wolne od pracy w 2013 roku

8 marca 2013

Wymiar czasu pracy to liczba dni oraz godzin, które pracownik musi przepracować w danym okresie rozliczeniowym. W 2013 r. obowiązują inne niż w roku ubiegłym zasady ustalania wymiaru pracy – nie są one nowe, wrócono bowiem do tych jakie zastosowanie znajdowały w 2010 r. Jest to korzystne z punktu widzenia pracowników, gdyż wymiar czasu pracy […]

Czytaj więcej...

Większość firm się nie zapożycza

8 marca 2013

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor w ostatnim czasie przeprowadziło badania dotyczące finansowania polskich firm. Na podstawie wyników tychże badań można wnioskować, że zdecydowana większość firm w Polsce nie zapożycza się w bankach i instytucjach para bankowych, ale finansuje swoją działalność posiłkując się środkami własnymi.

Czytaj więcej...