< Wróć

Zwolnienie pracownika na urlopie wychowawczym

Urlop wychowawczy przysługuje pracownikowi, którego łączny staż pracy wynosi co najmniej 6 miesięcy. Przyznawany jest w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do 4 lat, a w szczególnych przypadkach do 18 roku życia. Wymiar tego urlopu wynosi 3 lata (a precyzując – 37 miesięcy), podzielony on może zostać na 5 części. Prawa pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym podlegają szczególnej ochronie – pracodawca przymierzający się do zwolnienia takiej osoby musi pamiętać o tym, że wypowiedzenie może wręczyć jedynie w szczególnych okolicznościach przewidzianych obowiązującymi przepisami.

Szczególna ochrona

Pracownik idący na urlop wychowawczy może się na swój sposób czuć bezpieczny, gdyż generalnie rzecz biorąc w trakcie jego trwania nie grozi mu rozwiązanie stosunku pracy. Niemniej jednak ustawodawca przewidział sytuacje, w których dojść może do wypowiedzenia umowy o pracę. Warto przy okazji zwrócić uwagę na to, że jeśli pracownik otrzymał wypowiedzenie, a wniosek o przyznanie urlopu wychowawczego złożył już po tym fakcie, stosunek pracy nie podlega ochronie. Wówczas pozostaje jedynie droga sądowa. Do sądu pracownik może podać pracodawcę, jeśli zwolnienie z pracy uznał za bezzasadne lub naruszone zostało przy tym prawo.

Kiedy można rozwiązać stosunek pracy?

Do wypowiedzenia umowy pracownikowi przebywającemu na urlopie wychowawczym dojść może wówczas, kiedy zatrudniająca go firma zostaje postawiona w stan upadłości bądź jest likwidowana. Zachodzą wówczas racjonalne przesłanki do wygaśnięcia stosunku pracy, aczkolwiek nawet wtedy pracodawca powinien pamiętać o przestrzeganiu pewnych zasad. Poza tym pracownik z wręczeniem mu wypowiedzenia musi liczyć się w sytuacji, kiedy dopuści się ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. Stracić zatrudnienie może także wtedy, gdy popełni przestępstwo uniemożliwiające mu dalsze wykonywanie obowiązków. Czyn ten ma być oczywisty bądź potwierdzony prawomocnym wyrokiem wydanym przez sąd. Gdy pracownik z własnej winy straci uprawnienia do wykonywania pracy na danym stanowisku, firma może rozwiązać z nim umowę.

Komentarze

 • Viagra pisze:

  Clobetasol Lichen Planus

 • ivermectin for rosacea pisze:

  Amoxicillin Dosage Adult Male 220 Pounds

 • Propecia pisze:

  cialis before bed

 • Cialis pisze:

  viagra levitra cialis l impuissance

 • Lasix pisze:

  Illegal Cialis

 • priligy en france pisze:

  Cialis Turkei Kaufen

 • Plaquenil pisze:

  cialis professional generic

 • how does azithromycin work pisze:

  Cialis Im Internet Kaufen Erfahrungen

 • Neurontine pisze:

  cialis new york

 • does prednisone cause constipation pisze:

  How To Buy Professional Viagra Generic

 • buy stromectol pills cheap pisze:

  viagra cialis otros

 • real viagra online canadian pharmacy pisze:

  Uricon With Out Precritpion For Dogs

 • Cialis pisze:

  acheter du levitra contre l impuissance

 • Propecia pisze:

  Viagra No Me Funciona

 • priligy dapoxetine 30mg pisze:

  Levitra 200

 • Lasix pisze:

  Priligy Ervaring

 • Viagra pisze:

  Topamax And Propecia

 • Prednisone pisze:

  liquid tadalafil

 • plaquenil toxicity symptoms pisze:

  E Online Pharmacy

 • cialis for daily use pisze:

  Metformin 850

 • buy plaquenil uk pisze:

  Article Baclofene

 • buy cialis online from india pisze:

  Costo Levitra

 • cheap viagra generic uk pisze:

  Priligy Fachinformation

 • finasteride costco pisze:

  Levitra Prix Baisse

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.