< Wróć

Wniosek o urlop ojcowski

Urlop ojcowski – powszechnie określany mianem urlopu tacierzyńskiego –  funkcjonuje w Polsce od 1 stycznia 2010 r. Jego wprowadzenie wymusiły poniekąd normy europejskie, do których nasz kraj jako członek Unii Europejskiej musi się dostosować. Warto jednak w tym momencie zaznaczyć, iż jeszcze przed wprowadzeniem tych przepisów obowiązywały regulacje umożliwiające ojcom zatrudnionym w ramach umowy o pracę korzystanie z dni wolnych w celu sprawowania opieki nad nowonarodzonym dzieckiem – m. in. wówczas, kiedy matka dziecka zdecydowała się na niewykorzystanie w pełni przysługującego jej urlopu macierzyńskiego.

Jak napisać wniosek?

Urlop ojcowski jest uprawnieniem funkcjonującym niezależnie od urlopu macierzyńskiego. Od chwili jego wprowadzenia w życie cieszy się on sporym zainteresowaniem. W chwili obecnej jego wymiar wynosi 2 tygodnie – na dziecko, które nie ukończyło 12 miesiąca życia. Były plany, aby wymiar tego urlopu został zwiększony do 8 tygodni, aczkolwiek póki co nie udało się ich wdrożyć w praktykę. Pracownik, który chce pójść na urlop ojcowski musi złożyć w tej sprawie pisemny wniosek – nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia urlopu. We wniosku znaleźć się muszą dane osobowe pracownika (imię, nazwisko, adres), data urodzenia dziecka oraz termin w jakim urlop ojcowski ma być wykorzystany. W nagłówku należy też zamieścić oznaczenie pracodawcy (nazwa zakładu pracy oraz adres).

Uprawnienia pracownika

Prawa pracownika przebywającego na urlopie ojcowskim są takie same jak wówczas, gdy w rachubę wchodzi urlop macierzyński. Oznacza to, że pracodawca nie może wręczyć pracownikowi wypowiedzenia (poza szczególnymi przypadkami, które przewiduje polskie prawodawstwo – np. wówczas, gdy firma zostaje postawiona w stan likwidacji bądź gdy pracownik dopuścił się rażącego naruszenia obowiązków pracowniczych). Po powrocie z urlopu pracownik musi być przywrócony do pracy na dotychczasowym bądź podobnym stanowisku za wynagrodzeniem co najmniej tej wysokości jakie otrzymywał przed pójściem na urlop.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.