< Wróć

Wniosek o urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy jest jednym z najważniejszych uprawnień pracowniczych. Ilość dni do wykorzystania w ciągu roku w ramach urlopu wypoczynkowego jest uzależniona od ogólnego stażu pracy, przy czym należy pamiętać o tym, iż w staż wliczane są nie tylko okresy zatrudnienia u poszczególnych pracodawców, ale również okres nauki (w tym studiów). Każdy pracownik ma prawo do corocznego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego, za który otrzymuje wynagrodzenie takiej samej wysokości jak wówczas, kiedy pracuje.

Jak napisać wniosek?

Urlop wypoczynkowy jest udzielany pracownikowi na jego pisemny wniosek. Podobnie jak np. wniosek o urlop wychowawczy musi spełniać formalne wymogi, tak samo jest i z powyższym podaniem. W sytuacji, gdy wymogi formalne nie są zachowane, pracodawca może odmówić udzielenia urlopu. We wniosku muszą się znaleźć dane pracownika (imię i nazwisko), nazwa stanowiska pracy i działu, w którym jest on zatrudniony. Należy również zamieścić w nim informację dotyczą planowanego terminu urlopu oraz ilości jego dni. Pod wnioskiem podpisy muszą złożyć pracownik oraz pracodawca.

Ważne uwagi

Jeżeli chodzi o termin złożenia wniosku, nie należy zwlekać z tym do ostatniej chwili – im wcześniej zostanie to zrobione, tym lepiej. Na ogół w zakładach pracy funkcjonuje coś takiego jak plan urlopów, chociaż w myśl aktualnych przepisów obowiązku jego sporządzania nie ma. Niemniej jednak dzięki temu można skonstruować firmowy grafik pracy w ten sposób, aby ciągłość pracy nie została naruszona. Wnioski urlopowe powinny być składane przed zamknięciem prac nad tym harmonogramem. Jeżeli natomiast w firmie taki plan nie jest sporządzany, termin urlopu wypoczynkowego jest kwestią ustaleń pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Te pierwszy musi się liczyć z tym, że nie zawsze będzie mógł wykorzystać urlop w takim terminie jaki najbardziej mu odpowiada. O ostatecznym terminie urlopu zawsze decyduje pracodawca, który nie może pozwolić sobie na to, by nieobecność jednego lub kilku podwładnych zakłóciła funkcjonowanie zakładu pracy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.