< Wróć

Faktura VAT ważna bez podpisu

Minister Finansów orzekł, że nawet faktura wystawiona bez podpisu sprzedającego i bez jego pieczątki, nadal jest ważna i ma moc prawną. Istotne jest, aby faktura, jako dokument księgowy, posiadała obowiązkowe elementy, wymienione w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W rozporządzeniu znajdują się obowiązkowe elementy każdej faktury, wśród których wymienia się datę i numer wystawienia faktury, dane osobowe i teleadresowe podatnika oraz nabywcy towarów lub usług, numery identyfikacji podatkowej, jak również ceny towarów i usług. To tylko niektóre z obowiązkowych elementów faktury VAT.

Przepisy nie wymagają, aby podatnik podpisał fakturę czy postawił na nią swoją pieczątkę, aby w świetle prawa była ona ważna. W celu uprawdopodobnienia autentyczności faktury, dostawcy i wykonawcy usług podpisują dokumenty księgowe i stawiają na nich pieczątki. Niepodpisana faktura będzie miała jednak taką samą moc prawną, co faktura z podpisem i pieczątką.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.