< Wróć

ZUS pomoże wypełnić wniosek abolicyjny

Abolicja składek ZUS jest rozwiązaniem, które pozwoli wielu przedsiębiorcom uniknąć konieczności opłacenia zaległych składek na ubezpieczenie społeczne wraz z odsetkami. Abolicja składkowa obowiązuje od 15 stycznia 2013 roku i jest przyznawana przedsiębiorcom na ich wniosek, po spełnieniu odpowiednich warunków.

Przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy zalegają z płatnością składek na ubezpieczenia społeczne w okresie od 1 stycznia 1999 roku do 28 lutego 2009 roku, mają możliwość wnioskowania o ich umorzenie. Na tym właśnie polega abolicja składkowa. Będzie ona obowiązywała w ciągu dwóch lat od wejścia w życie ustawy abolicyjnej. Dlatego też przedsiębiorcy, chcący skorzystać z abolicji składkowej powinni złożyć do ZUS wniosek o umorzenie składek, we wskazanym okresie czasu.

W Internecie pojawiło się wiele anonsów, w których firmy oferują swoją pomoc przedsiębiorcom w skonstruowaniu odpowiedniego wniosku o abolicję składek na ubezpieczenie społeczne. Nie ma jednak sensu korzystać odpłatnie z takich usług, ponieważ Zakład Ubezpieczeń Społecznych za darmo pomoże każdemu zainteresowanemu przedsiębiorcy w wypełnieniu wniosku o umorzenie składki abolicyjnej. Wskaże również, jakie będą potrzebne dokumenty do dołączenia do wniosku.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.