< Wróć

Złe perspektywy dla rynku pracy

W czwartek, 21 marca Narodowy Bank Polski opublikował najnowsze dane dotyczące rynku pracy za IV kwartał 2012 roku. Okazuje się, że sytuacja polskich pracowników może pozostać negatywna jeszcze przez dłuższy czas, nawet również w kolejnym roku, choć wcześniej eksperci przewidywali, że już w połowie tego roku firmy znów zaczną zatrudniać pracowników, a wzrost gospodarczy zacznie wzrastać.

W raporcie NBP można przeczytać, że maleje liczba osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę. Etatów polskich przedsiębiorstwach jest mniej, co nie oznacza, że mniej osób pracuje. Zdaniem NBP, około 60% zatrudnionych na czas określony zostało przymuszonych do podpisania wypowiedzeń zmieniających umowy o pracę na umowy czasowe.

W ostatnim kwartale ubiegłego roku dynamika roczna zatrudnienia pozostawała dodatnia w naszym kraju, dzięki wzrostowi liczby miejsc pracy w usługach. Niestety, wciąż rośnie liczba osób bezrobotnych i w kolejnych miesiącach najprawdopodobniej sytuacja ta nie ulegnie zmianie. Zharmonizowana stopa bezrobocia dla Polski, która publikowana jest przez Eurostat, wzrosła w grudniu 2012 roku do poziomu 10,6%. Średnia dla całej Unii Europejskiej wynosi zaś 10,7%.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.