< Wróć

Co zrobić z nakazem zapłaty

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Nakaz zapłaty jest orzeczeniem sądowym wydawanym na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w sytuacji dochodzenia przez powoda roszczenia finansowego. Nakaz może zostać wydany w postępowaniu upominawczym bądź nakazowym. Jego uprawomocnienie następuje po upływie określonego czasu. Jeśli w przewidzianym przepisami terminie pozwany nie wniesie sprzeciwu, nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym uzyskuje skutki prawomocnego wyroku. W jaki sposób wnieść sprzeciw i o czym przy tej okazji pamiętać?

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Samo zdobycie nakazu zapłaty przez powoda wcale nie oznacza, że roszczenie zostanie od razu zaspokojone. Pozwany może bowiem uznać je za bezzasadne. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym ułatwia co prawda rozstrzygnięcie sporu, gdyż w porównaniu ze zwykłym postępowaniem sprawę można załatwić szybciej – niemniej jednak pozwanemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu. Ma on na to 2 tygodnie licząc od dnia, w którym zostało mu doręczone orzeczenie sądu. W sprzeciwie koniecznie należy zaznaczyć czy nakaz zostaje zaskarżony w całości, czy też częściowo, a także przedstawić zarzuty względem roszenia strony, która zabiegała o wydanie nakazu.

Kwestie formalne

W sprzeciwie trzeba ponadto wskazać wszelakie okoliczności faktyczne, nie zapominając o przedłożeniu potwierdzających je dowodów. Jeżeli przykładowo roszczenie zostało już przez pozwanego spełnione, nieodzowny będzie dokument w postaci pokwitowania zapłaty etc. Bardzo często pozwy o wydanie nakazu zapłaty są wnoszone na formularzach urzędowych – przy składaniu sprzeciwu forma ta musi zostać zachowana. Jeśli sprzeciw zostanie wniesiony w prawidłowy sposób (czyli spełnia on wymogi formalne), wtedy nakaz zapłaty w całości traci swą moc. Wyznaczona zostaje rozprawa. W przypadku nakazów zapłaty w trybie upominawczym wydanych przez e-sąd nie ma konieczności uzasadniania sprzeciwu oraz przedstawiania dowodów. W sprzeciwie muszą zaś zostać przedstawione zarzuty jakie pod rygorem ich utraty trzeba zgłosić przed wdaniem się w spór, co do istoty sprawy.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
trackback
11 miesięcy temu

1openness


7
0
Would love your thoughts, please comment.x