< Wróć

Obowiązki przy zatrudnianiu cudzoziemców

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Zatrudnienie cudzoziemca nakłada na pracodawcę szereg obowiązków. Konieczne jest m. in. sprawdzenie czy cudzoziemiec posiada ważny dokument uprawniający go do przebywania na terytorium Polski, zawarcie z nim pisemnej umowy o pracę na zasadach określonych we wniosku o zezwolenie o pracę (przed podpisaniem umowy cudzoziemiec musi otrzymać jej tłumaczenie w takim języku, który jest dla niego zrozumiały) czy niezwłoczne udzielenie informacji organowi wydającemu zezwolenie na pracę, jeśli cudzoziemiec nie rozpoczął pracy w przeciągu 3 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia ważności zezwolenia na pracę bądź gdy zakończył on wykonywanie pracy w terminie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem ważności zezwolenia na pracę. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku wejdą w życie znowelizowane przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców.

Planowane zmiany

Powyższe obowiązki odnoszą się do zatrudniania obcokrajowców nie tylko na umowę o pracę, ale również na umowy cywilnoprawne. Jak więc zatem widać, formalności są o wiele bardziej skomplikowane niż przy zatrudnianiu Polaka, gdzie oprócz kwestii związanych z podpisaniem umowy w rachubę wchodzi głównie zgłoszenie nowego pracownika do ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z propozycjami przedstawianymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zmienią się warunki na jakich można zatrudnić cudzoziemca – zarówno z Unii Europejskiej, jak i spoza jej obszaru. Resort planowane zmiany tłumaczy tym, że obecnie dochodzi do licznych nadużyć przy zatrudnianiu cudzoziemców – zwłaszcza tych z Rosji, Ukrainy i Białorusi. W tych akurat przypadkach funkcjonuje w praktyce tzw. elastyczny mechanizm zatrudniania. Polega on m. in. na zatrudnianiu obcokrajowców na okres krótszy niż 6 miesięcy czy nie zabieganiu o zezwolenie na pracę cudzoziemców w ich przedsiębiorstwach.

Co się zmieni?

Planowanymi zmianami przedsiębiorcy zatrudniający obcokrajowców nie są zachwyceni – uważają bowiem, że jest to ograniczanie swobód pracodawców. Będą oni musieli zamieszczać w umowie o pracę zawieranej z cudzoziemcem szczegółowe warunki zatrudnienia. Będą one musiały zgadzać się z tym, co znajduje się w oświadczeniu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Każdorazowa zmiana w zakresie tychże warunków będzie powodować konieczność zgłoszenia jej do powiatowego urzędu pracy odpowiedzialnego za wydanie stosownych dokumentów dla obcokrajowca. Zgłosić trzeba będzie też fakt rozpoczęcia, przerwania czy zakończenia pracy przez cudzoziemca czy jego nie pojawienie się w miejscu pracy. Niedopełnienie obowiązków informacyjnych skutkować ma karami.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x