< Wróć

Umowy śmieciowe- statystyki 2012

Ministerstwo Pracy opublikowało dane dotyczące zatrudnienia Polaków w poprzednim roku kalendarzowym. Okazuje się, że pomimo głośnych protestów pracowników dotyczących procederu zatrudniania ich na umowach śmieciowych, w rzeczywistości niewielu pracuje tak naprawdę na podstawie umów zlecenie lub umów o dzieło.

Szacuje się, że zaledwie 3,7% aktywnych zawodowo Polaków pracuje na umowach śmieciowych. Jest to więc tylko 600 tys. osób w całym kraju na rynku pracy. Łącznie, jak wskazuje resort pracy, w Polsce aktywnych zawodowo jest 16,2 mln obywateli, a 9,1 mln z nich posiada stały etat. 3,4 mln osób musi zadowolić się zawartą umową o pracę na czas określony, zaś pozostałe 3 mln Polaków jest samo zatrudnionych, czyli prowadzi własną działalność gospodarczą. Inni są zatrudnieni w zakładach pracy na umowę zlecenie lub umowę o dzieło. W porównaniu z pozostałymi grupami osób zatrudnionych w Polsce, obywatele zatrudnieni na tzw. umowach śmieciowych, stanowią nieliczną grupę.

Czy zatem długotrwałe rozmowy o zmuszaniu pracowników w Polsce do pracy na umowach śmieciowych były bezzasadne? Można tak powiedzieć. Z 600 tys. osób zatrudnionych w ten sposób niemalże połowa wykonuje pracę w takim trybie z własnej, nieprzymuszonej woli. Do tej grupy zalicza się chociażby twórców i artystów. Nieco ponad 300 tys. Polaków może być więc przymuszanych przez pracodawców do wykonywania obowiązków zawodowych tylko na podstawie zawartej umowy śmieciowej.

Komentarze

  • […] Polaków po 30-stym roku życia rzeczywiście wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej. Na umowach śmieciowych częściej pracują osoby młode. Główny Urząd Statystyczny podaje, że pod koniec 2013 roku 1,4 […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.