< Wróć

Rzecznik Praw Przedsiębiorców

Urząd Rzecznika Praw Przedsiębiorców w Polsce nie istnieje. O interesy przedsiębiorców dba natomiast Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Posłowie Ruchu Palikota twierdzą jednak, że przedsiębiorcy powinni posiadać własnego rzecznika, na wzór instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich, czy Rzecznika Praw Konsumenta.

Coraz częściej mówi się o pokrzywdzonych przedsiębiorcach, którzy w wyniku działań konkurencji, albo na przykład błędów urzędniczych, zmuszeni byli ogłosić upadłość lub bankructwo. Poseł Łukasz Gibała z Ruchu Palikota twierdzi, że istnieje cały katalog sytuacji, w których firmy potrzebują wsparcia Rzecznika Praw Przedsiębiorców. Na ich niekorzyść działają nie tylko konkurenci, ale i Urzędy Skarbowe czy Zakłady Ubezpieczeń Społecznych.

Rzecznik Praw Przedsiębiorców zgodnie z propozycjami sformułowanymi przez posłów Ruchu Palikota, miałby pełne prawo wglądu do dokumentów instytucji publicznych. Na ich podstawie mógłby żądać wyjaśnień i wyciągać konsekwencje dotyczące na przykład błędów urzędniczych popełnionych wobec przedsiębiorców.

Jednocześnie, kwestię obrony interesów przedsiębiorców podejmuje również Polskie Stronnictwo Ludowe. Zapowiada ono, że wkrótce zgłosi do Sejmu skonsultowaną propozycję w tej sprawie, oddzielnie od Ruchu Palikota. Czas pokaże, czy politycy opozycyjnych partii potrafią porozumieć się w tej samej kwestii, dążąc do wspólnego dobra dla polskich przedsiębiorców.

Komentarze

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.