< Wróć

BGK rozdaje pieniądze przedsiębiorcom

Bank Gospodarstwa Krajowego w najbliższej przyszłości będzie współpracował z bankami komercyjnymi wspierając mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ich bieżącej działalności. Będzie tego dokonywał poprzez realizację programu gwarancji zabezpieczających kredyty na działalność bieżącą. Łączna kwota przeznaczona na te gwarancje ma wynieść 50 mld zł.

Przedsiębiorcy chcący zapożyczyć się w banku komercyjnym muszą dziś spełnić restrykcyjne wymagania. Dostępność kredytów dla firm została więc mocno ograniczona. Sami właściciele firm niechętnie chcą finansować z zewnętrznych źródeł swoją bieżącą działalność, w obawie przed upadkiem firmy i bankructwem.

Partia rządząca uznała, że należy wspierać drobną przedsiębiorczość w Polsce, stanowiącą filar rozwoju naszej rodzimej gospodarki. Stąd też pojawił się projekt programu gwarancji dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Gwarancje będą realizowane w formie pomocy de minimis, jako forma zabezpieczenia spłaty zaciągniętego przez beneficjenta kredytu obrotowego.

Maksymalnie gwarancja z BGK ma wynieść do 200 tys. euro dotacji do trzech lat, lub 1,5 mln euro w formie poręczenia.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.