< Wróć

Założenia do nowej ustawy de regulacyjnej

Ratings forZałożenia do nowej ustawy de regulacyjnej

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada wprowadzenie w życie w najbliższym czasie czwartej z kolei tzw. ustawy deregulacyjnej. Ma ona uprościć prowadzenie działalności gospodarczej na różnych polach. Projekt założeń ustawy już powstał i wkrótce ma trafić do Sejmu.

Rząd wciąż pracuje nad tym, aby pobudzić polską przedsiębiorczość do działania. Doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że małe i średnie przedsiębiorstwa są podstawą funkcjonowania naszej rodzimej gospodarki. Dlatego też należy je wspierać, również pod względem prawnym i ułatwiania im prowadzenia działalności.

Czwarta ustawa deregulacyjna skonstruowana została w oparciu na około 50 różnych, konkretnych rozwiązań. Mają one pomóc firmom w wypracowywaniu oszczędności w toku ich funkcjonowania. Ustawa likwiduje sporą część biurokratycznych obowiązków narzuconych właścicielom firm. Dzięki ich likwidacji przedsiębiorcy mogą rok rocznie zaoszczędzić kwotę aż 270 mln zł i 7,8 mln godzin pracy, która nawet trudna jest do wyrażenia w sposób liczbowy.

Jedną z planowanych zmian jest brak obowiązku dla małych przedsiębiorców przekazywania danych statystycznych, w pierwszym roku kalendarzowym ich działalności. Kolejne uproszczenie, to ryczałt w wysokości 45 lub 90 zł za użytkowanie auta służbowego do celów prywatnych, zamiast rozliczania takiego przychody na zasadach ogólnych, według skali podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.