< Wróć

Światowy Dzień Walki z Bezrobociem

11 kwietnia jest Światowym Dniem Walki z Bezrobociem. Dzień ten jest obchodzony również w Polsce. W ostatnim czasie liczba bezrobotnych w Polsce sukcesywnie wzrasta, przez co rośnie stopa bezrobocia. Szacuje się, że już ponad 2,3 mln osób w kraju pozostaje bez pracy. Światowy Dzień Walki z Bezrobociem ma na celu zwrócenie uwagi na problemy osób bezrobotnych i wypracowanie najlepszych rozwiązań w celu ograniczania bezrobocia.

Najważniejsze dla rządzących powinno być podjęcie konstruktywnej walki z długotrwałym bezrobociem, które dotyczy coraz większej liczby Polaków.

Zatrudnienie pracownika i stworzenia dla niego nowego miejsca pracy w przedsiębiorstwie, po stronie pracodawcy powiększa koszty. Jeśli te byłyby mniejsze, być może wielu przedsiębiorców decydowałoby się na zwiększenie zatrudnienia. Walka z bezrobociem powinna więc polegać na radykalnym zmniejszeniu kosztów pracy i zmianie przepisów prawa na korzyść pracodawców. Według ekonomistów, polscy pracodawcy nie zaczną zatrudniać nowych pracowników do czasu, gdy światowa gospodarka się nie ustabilizuje.

Kolejnym czynnikiem, który może przyczynić się do zmniejszenia bezrobocia w Polsce będzie zwiększenie elastyczność czasu pracy i jej organizacji. Dzięki temu możliwe byłoby dopasowanie intensywności pracy do potrzeb samego przedsiębiorstwa.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.