< Wróć

Maleje liczba jednoosobowych firm

Małe i średnie firmy stanowią podstawę funkcjonowania polskiej gospodarki. To one budują nasz wzrost gospodarczy i sprawiają, że rośnie zatrudnienie. Niemniej jednak, dziś w warunkach wzrastającej stopy bezrobocia jednocześnie maleje liczba jednoosobowych firm. Na koniec 2012 roku, jak wynika z publikacji „Rzeczpospolitej”, w Polsce było mniej małych firm niż na koniec 2011 roku.

Szacuje się, że w grudniu 2012 roku w naszym kraju funkcjonowało około 2,24 mln osób pracujących na własną rękę, bez zatrudniania pracowników. To o około 3,4% mniej niż rok wcześniej. Oznacza to, że wciągu roku ubyło z rynku ponad 78 tys. jednoosobowych firm.

Okres dekoniunktury gospodarczej zwykle wpływał na zwiększenie liczby inicjatyw podejmowanych na rynku przez młodych przedsiębiorców. Osoby, które nie mogły znaleźć zatrudnienia, podejmowały własną aktywność gospodarczą, przez co właśnie w warunkach malejącego zatrudnienia rosła liczba jednoosobowych firm. Dziś jest inaczej.

Być może przyczyną takiego stanu rzeczy jest niekorzystna sytuacja samych pracodawców, którzy zatrudniają w dużej części na zasadzie współpracy, samozatrudnionych. Z nimi w pierwszej kolejności zrywa się umowy, aby chronić miejsca pracy pracowników najemnych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.