< Wróć

Powoli maleje liczba bezrobotnych – stopa bezrobocia kwiecień 2013

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące liczby bezrobotnych w Polsce. Okazuje się, że stopa bezrobocia spadła, ale spadek ten był nieznaczny. W marcu 2013 roku stopa bezrobocia wyniosła 14,3%, czyli nadal pozostaje ona na bardzo wysokim poziomie.

Jeszcze w lutym tego roku stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 14,4%. W marcu nastąpił jej niewielki spadek, o 0,1 punktu procentowego miesiąc do miesiąca. Podobne wyliczenia prezentował w przemówieniach minister pracy. Na pewno spadek bezrobocia, nawet tak nieznaczny jak teraz, powinien cieszyć, bowiem może to oznaczać, że nasza rodzima gospodarka podąża w bardzo dobrą stronę.

Niemniej jednak zwykle o tej porze roku następował większy spadek liczby bezrobotnych w kraju. Sytuacja na rynku pracy nie poprawia się, a jedynie stabilizuje. Nie można euforycznie podchodzić do symbolicznego i określanego mianem sezonowego, spadku stopy bezrobocia w marcu 2013 roku. Z rejestrów Powiatowych Urzędów Pracy wykreślono w marcu łącznie nieco ponad 22 tys. osób, w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Wiosna to okres, w którym w wielu regionach Polski pojawiają się sezonowe miejsca pracy – np. w górnictwie, ogrodnictwie czy w branży budowlanej. Najprawdopodobniej z kolejnym spadkiem bezrobocia będziemy mieli do czynienia również w kwietniu bieżącego roku.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.