< Wróć

Szkolenia zawodowe, a nie studia

Specjaliści rynku pracy zapytani przez „Gazetę Wyborczą” o przyczyny rosnącego bezrobocia, między innymi za powód takiej sytuacji uznają niewłaściwe kształcenie młodych ludzi. Nie od dziś wiadomo bowiem, że studia wyższe w naszym kraju rzadko kiedy realnie przygotowują do danego zawodu absolwentów. Jedynie takie studia jak medycyna czy prawo rzeczywiście przekazują wiedzę niezbędną w dalszej karierze zawodowej młodej osoby.

Dlatego też eksperci mówią, że zbyt dużo młodych osób studiuje. Zamiast przeznaczać 5 lat na uczęszczanie na uczelnię wyższą, osoby te mogłyby zdobyć cenne umiejętności i zawód na szkoleniach. Kształcenie zawodowe powinno stać się w krótkim czasie priorytetem w Polsce, bowiem to właśnie ono może wydatnie pomóc w efektywnej walce z rosnącym bezrobociem w kraju. Jeśli nic się nie zmieni w tej materii, to jeszcze więcej Polaków będzie pozostawało bez pracy.

Nie bez znaczenia dla takich rozważań jest to, że rzeczywiście spora część młodych ludzi, z wyższym wykształceniem, nie może znaleźć zatrudnienia. Jeśli nie zdecyduje się na pracę poza własnym zawodem, pozostanie na bezrobociu.

Wykwalifikowany pracownik fizyczny może zarabiać znacznie więcej, niż osoba po ukończeniu studiów wyższych, nawet mająca kilka fakultetów. W dzisiejszych czasach pracodawcy większą uwagę przywiązują do realnych umiejętności praktycznych kandydatów na pracowników, niż do kolejnych dyplomów.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.