< Wróć

W jakim zawodzie zarobisz najwięcej?

Główny Urząd Statystyczny dostarczył danych, na podstawie których został stworzony najnowszy ranking Work Service dotyczący wynagradzania polskich pracowników w różnych branżach działalności gospodarczej. Najwięcej, bo 7 tys. zł miesięcznie można zarobić tradycyjnie już w branży informacyjnej i komunikacyjnej, jak również na stanowiskach pracy w przedsiębiorstwach energetycznych i rafineryjnych.

Gdzie zarabia się najmniej? Najniższe pensje według rankingu Work Service osiągają pracownicy produkcji odzieży, gastronomii i administracji.

Dane GUS pozwoliły na wyodrębnienie pięciu najwyżej opłacanych branż przemysłowych. Wśród nich znalazła się branża produkcji energii elektrycznej, przemysł rafineryjny, przemysł farmaceutyczny, przemysł tytoniowy oraz branża informatyczna i telekomunikacyjna.

Średnia płaca brutto w kraju wynosi 3832 zł, podczas gdy płaca brutto w najlepiej opłacanych sektorach działalności w Polsce wynosi minimum 6 tys. zł. Z roku na rok wynagrodzenie w najlepiej opłacanych i szybko rozwijających się branżach wciąż wzrasta. Na drugim biegunie znajduje się branża odzieżowa. Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją odzieży, wyrobów skórzanych czy tekstylnych, wypłacają swoim pracownikom średnie wynagrodzenie na poziomie zaledwie 2 tys. zł brutto, a płace minimalne mogą być jeszcze niższe.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.