< Wróć

Jak zaksięgować polisę OC/AC?

Samochód – bez względu na to czy jest wykorzystywany przez osobę prywatną, czy też na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – wymaga wykupienia polisy ubezpieczeniowej. Dla przedsiębiorcy takowe ubezpieczenie jest kosztem, pojawia się zatem kwestia rozliczenia go w odpowiedni sposób. Uzależnione jest to m. in. od tego jak rozlicza się dana firma – czy prowadzi pełną księgowość, czy też księgę przychodów i rozchodów. Wątpliwościom nie ulega fakt, iż wydatki na polisę OC/AC muszą być dobrze udokumentowane.

Dowody księgowe

Podobnie jak np. amortyzacja samochodu używanego odbywa się na określonych zasadach, tak samo jest w przypadku księgowania wydatków związanych z opłacaniem wspomnianej polisy. W firmowej dokumentacji musi koniecznie znajdować się nie tylko polisa, ale również dowody uiszczania składek. Mowa w tym momencie oczywiście o dowodach księgowych. Kojarzą się one przede wszystkim z fakturami VAT, aczkolwiek należy pamiętać, iż nie tylko standardowa faktura VAT może stanowić dowód księgowy. Obwiązujące w naszym kraju przepisy wyraźnie mówią jakie informacje powinien zawierać dowód księgowy w przypadku pełnej księgowości oraz KPiR.

W zależności od metody

Sama tylko polisa nie jest uważana za podstawę zaksięgowania – tutaj taką podstawę stanowią dowody opłacania składek. Warto nadmienić przy tej sposobności, że jeżeli ktoś rozlicza się za pomocą KPiR, ogromne znaczenie ma to jak ujmowane są w niej koszty. Możliwie jest tu bowiem stosowanie dwóch metod, a mianowicie uproszczonej (czyli kasowej) albo memoriałowej. W tym pierwszym przypadku wydatki są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia, natomiast w drugim – koszty polisy są przypisywane proporcjonalnie do długości okresu, do którego się odnoszą, co wynika to z tego, że przy rozliczaniu się metodą memoriałową koszty dzielone są na pośrednie i bezpośrednie. Z kolei przy stosowaniu metody uproszczonej okres obowiązywania polisy OC/AC, a także termin jej zapłaty nie odgrywają znaczenia.

Komentarze

  • […] 13 (gdy dziełobiorca jest podmiotem gospodarczym). Wynagrodzenie powinno zostać uwzględnione w kpir w kwocie brutto, przy czym pod uwagę nie jest brane to czy wynagrodzenie wypłacone wykonawcy […]

  • […] jak np. księgowanie polisy OC/AC, tak samo i księgowanie odszkodowania odbywa się w oparciu o ściśle określone zasady. Bardzo […]

  • DiaHyhock pisze:

    Precio Cialis Levitra Viagra Foros Cialis Contrareembolso Clomid Menstruations [url=http://ciali5mg.com]cialis no prescription[/url] Buy Brand Name Wellbutrin Xl Compra Viagra Contrareembolso

  • Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.