< Wróć

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu

Za koszt uzyskania przychodu jest uznawany wydatek poniesiony przez podatnika po to, by uzyskać przychód bądź utrzymać jego źródło. Przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów daje dochód stanowiący podstawę opodatkowania w podatku dochodowym. Wynika z tego zatem jasno, że wydatki, które zostały poniesione w innym niż przedstawione powyżej cele nie mogą zostać zaliczone na poczet kosztów uzyskania przychodów. Istnieją jednak i takie wydatki, które bez względu na celowość nie są uznawane za koszty uzyskania przychodów (objęte są katalogiem o charakterze zamkniętym).

Podatki a koszty uzyskania przychodu

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że niektóre koszty – jeśli nie spełniają odpowiednich warunków – mogą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na okres przejściowy. Generalnie rzecz biorąc, do kosztów uzyskania przychodów nie mogą zostać zaliczone podatki: dochodowy, od towarów i usług (czyli VAT – chociaż tu istnieją wyjątki), od spadku i darowizn oraz akcyzowego (jedynie od ubytków albo niedoborów objętych akcyzą). Wskazane jest, by podatnik rozpatrzył czy opłacony przez niego podatek wiąże się z działalnością gospodarczą i czy został poniesiony w tych celach, o których mowa jest na samym początku.

Konkretne przykłady

Konkretnymi przykładami wydatków, których nie wolno rozliczać w kosztach są m. in. składki na ubezpieczenie osobowego auta w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji w jakiej pozostaje równowartość 20 tys. euro (poniżej limitu polisa OC/AC może być potraktowana jako koszt uzyskania przychodu); składki poniesione na rzecz tych organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa (poza wyjątkami określonymi w przepisach); wpłaty na fundusze (poza wyjątkami); odsetki od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów; odszkodowania i kary umowne (poza wyjątkami); opłaty środowiskowe (uwaga: można je uznać za koszt uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy nie są sankcją); utracone zaliczki, straty w środkach obrotowych; wydatki poniesione przez pracodawcę na działalność socjalną (poza wyjątkami).

Komentarze

  • […] iż w przepisach znajduje się sformułowanie, iż usługi gastronomiczne i alkohol to nie są koszty uzyskania przychodu. Na niewiele się zdawały tłumaczenia przedsiębiorców, że lunch oraz obiad biznesowy to jeden […]

  • […] Ulga w takiej postaci jest mało popularna. W 2013 roku skorzystało z niej niewiele ponad 100 przedsiębiorców. Proponuje się nową konstrukcję tej samej ulgi, w której można by zastosować zwrot w gotówce dla podatników części wydatków na badania i rozwój dla starupów. Wypłaty byłyby limitowane a ulga wymagałaby spełnienia określonych kryteriów. Możliwe jest też wprowadzenie tzw. ulgi przyrostowej, gdzie przedsiębiorca zwiększający inwestycje typu B+R ponad określony wcześniej średni poziom mógłby uzyskać dodatkowe preferencje podatkowe, w postaci zwiększenia kosztów uzyskania przychodów. […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.