< Wróć

Skarbówka zablokuje rachunek firmowy?

Niewykluczone, że już wkrótce Urzędy Skarbowe otrzymają możliwość z ramienia prawa, do zablokowania rachunku firmowego kontrolowanego przedsiębiorcy nawet na 3 miesiące. Pracodawcy już teraz oceniają takie pomysłu Ministerstwa Finansów jako godzące w ich swobodę prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy słusznie wskazują, że blokada na 3 miesiące konta firmowego może w przeważającej ilości przypadków oznaczać konieczność ogłoszenia bankructwa firmy z uwagi na utratę przez nią płynności finansowej.

Resort finansów proponuje, aby skarbówka miała możliwość zablokować rachunki podatnikom na okres maksymalny do 3 miesięcy np. w przypadku, gdy firma wystąpi o zwrot nienależnego podatku lub nie uiści terminowo podatku VAT bądź akcyzy. Ministerstwo Finansów argumentuje, że wprowadzenie takich uprawnień do ustawy o kontroli skarbowej, dla inspektorów skarbówki, ma przeciwdziałać najpoważniejszym oszustwom, w dziedzinie wyłudzania podatku VAT, które w znacznym stopniu uszczuplają budżet państwa.

Eksperci oceniają z kolei, że taka zmiana w prawie ma wymiar niekonstytucyjny.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.