< Wróć

Gdzie można zarejestrować działalność gospodarczą?

Pierwszym krokiem do prowadzenia własnej działalności gospodarczej jest zarejestrowanie jej we właściwym urzędzie gminy lub miasta. W tym celu trzeba wypełnić formularz CEIDG-1. Należy w nim podać m. in. adres głównego miejsca, w którym będzie wykonywana działalność gospodarcza i ewentualnie adres dodatkowego miejsca jej wykonywania. Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o dodatkową liczbę tychże miejsc, a poza tym w każdej chwili przedsiębiorca może zgłosić w tym obszarze zmiany (służy do tego załącznik CEIDG-MW).

Tytuł prawny do lokalu

Przedsiębiorca może prowadzić działalność w miejscu zamieszkania bądź w innym miejscu. Ta pierwsza opcja jest często wybierana przez osoby pragnące obniżyć koszty samozatrudnienia. Jest to zresztą możliwe również i w przypadku wynajętych mieszkań, niemniej jednak w takiej sytuacji trzeba zadbać o to, by w umowie najmu (bądź użyczenia) znalazł się stosowny zapis (właściciel lokalu powinien wyrazić zgodę na prowadzenie tu działalności). Przedsiębiorca, który zakłada firmę nie jest zobowiązany do posiadania tytułu prawnego do lokalu (użyczenie, prawo własności, najem itd.). Dla urzędów – np. skarbowego – nie odgrywa to większej roli, ale samemu przedsiębiorcy brak tego tytułu może skomplikować wiele spraw, więc lepiej mieć te kwestie uregulowane.

Kwestie podatkowe

Tytuł prawny ma znaczenie w kontekście uiszczania podatku od nieruchomości – muszą go płacić te osoby prowadzące działalność gospodarczą, które są posiadaczami bądź właścicielami samoistnego lokalu. Należy przy tym mieć na uwadze fakt, iż stawki podatku od nieruchomości są tutaj znacznie wyższe aniżeli w przypadku lokali służących jedynie celom mieszkalnym. Zdarza się, że lokal jest częściowo wykorzystywany na cele firmowe, a częściowo na użytek prywatny – wówczas wyższy podatek dotyczy jedynie części służącej celom firmowym. Wydatki ponoszone na utrzymanie lokalu, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność mogą być przez niego zaliczone na poczet kosztów uzyskania przychodów tylko wtedy, gdy z podatku dochodowego rozlicza się on albo liniowo, albo na ogólnych zasadach.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.