< Wróć

Ulga za zatrudnianie młodych pracowników

Sytuacja na rodzimym rynku pracy nie przedstawia się najlepiej. Mnóstwo osób bezskutecznie poszukuje posady (nawet od kilku lat), wśród nich znajduje się wiele młodych ludzi. Pracodawcy nie podchodzą tymczasem zbyt entuzjastycznie nastawieni do zatrudniania pracowników na etaty – poniekąd trudno się im dziwić, jeśli uwzględnić wysokie koszty pracy w Polsce. Bardziej opłaca się im współpracować z urzędami pracy i przyjmować bezrobotnych na staże bądź zlecać wykonywanie różnych czynności w ramach tzw. umów śmieciowych.

Zachęty dla pracodawców

Nie ma wątpliwości co do tego, że sytuacja ta powinna ulec zmianie. W jaki sposób zachęcić pracodawców do tworzenia miejsc pracy? Można to zrobić na wiele sposobów, np. poprzez ulgi podatkowe czy refundowanie wydatków jakie pracodawcy ponoszą w związku z zatrudnianiem pracowników, wysyłaniem ich na szkolenia etc. Póki co pojawił się projekt zmian w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Resort pracy pragnie w ten sposób zapobiegać bezrobociu wśród młodych ludzi (do 30 roku życia), którzy często nie posiadają odpowiedniego doświadczenia, więc z punktu widzenia pracodawców zaoferowanie im posady wiąże się ze sporym ryzykiem.

Proponowane zmiany

W myśl proponowanych zmian każdy pracodawca, który zatrudni u siebie osobę bezrobotną liczącą nie więcej niż 30 lat i skierowaną przez urząd pracy, przez 12 miesięcy liczonych od dnia nawiązania stosunku pracy nie będzie musiał opłacać składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (za daną osobę). Ponadto w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę będzie istniała możliwość zrefundowania przez starostę kosztów składek na ubezpieczenie społeczne (przez pierwszych 6 miesięcy trwania stosunku pracy). Należy przy tym zwrócić uwagę na pewne niepokojące zjawisko – coraz więcej osób świadomie rezygnuje z szukania pracy, powiększając w ten sposób grono ludzi biernych zawodowo. Jest to o tyle niebezpieczne, że grozi im trwałe wykluczenie z rynku pracy, więc im więcej zachęt ze strony ustawodawców się pojawi, tym lepiej.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.