< Wróć

Pracodawcy psują polski rynek pracy

W dzisiejszych warunkach panujących na rynku pracy na wygranej pozycji pozostają pracodawcy, którzy mogą z dużą dowolnością kształtować warunki zatrudniania nowych pracowników. Mogą oni proponować im „umowy śmieciowe” w ramach stosunku zatrudnienia, a pracownik bez zbędnych narzekań się na nie zgodzi. W Kodeksie pracy zawarta jest zasada swobodnego kształtowania umów, z czego obecnie skrzętnie korzystają pracodawcy.

Zdecydowana większość pracodawców oferuje pracownikom tylko umowy na czas określony, choć nie wyklucza ich późniejszego przekształcenia na umowę bezterminową, co jednak dzieje się w nieco ponad 20% przypadkach, jak wskazują statystyki.

Pracodawcy narzucają pracownikom niskie płacy. Jeśli bezrobocie wciąż wzrasta, pracodawca proponując minimalne wynagrodzenie niewątpliwie znajdzie wielu kandydatów na pracowników. Pracodawcy w ten sposób niejako psują rynek pracy, nie dopuszczając do stopniowego wzrostu wynagrodzenia, aby zapewniało ono godne życie.

Wysokie wymagania pracodawców co do przyszłych pracowników, w połączeniu z niskimi wynagrodzeniami oraz z możliwością zatrudnienia wyłącznie na umowie śmieciowej, lub umowie o pracę na czas określony, powoduje, że młodzi Polacy i nie tylko oni, wyjeżdżają za granicę, w poszukiwaniu lepszego życia i lepszej pracy.

Komentarze

  • […] baterii i akumulatorów, ale pod warunkiem, że łączna masa produktów wprowadzonych przez nie na rynek w ciągu roku nie będzie przekraczała 1 kg (w przypadku baterii i akumulatorów przemysłowych […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.