< Wróć

Wypowiedzenie przez pracownika umowy na czas nieokreślony

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Umowa o pracę na czas nieokreślony jest z punktu widzenia osób zatrudnionych bądź poszukujących zatrudnienia najbardziej pożądanym rodzajem umowy. Gwarantuje ona bowiem największą ochronę stosunku pracy, co m. in. oznacza, iż zwolnienie pracownika jest w tym przypadku o wiele trudniejsze aniżeli w sytuacji, gdy zawarta z nim została umowa na czas określony. Oczywiście, nie wolno zapominać, iż postanowienia umowy są wiążące są dla obu stron.

Okres wypowiedzenia

Oznacza to, że wypowiedzenie umowy o pracę może zostać złożone również przez pracownika. Musi mieć ono formę pisemną. Pracownik nie ma obowiązku podawania powodów swojej decyzji. Wypowiedzenie może zostać przez niego złożone także i wtedy, gdy przebywa on na zwolnieniu lekarskim. Bardzo ważne jest to, aby pracodawca potwierdził odbiór takiego pisma (podpis, pieczęć firmowa plus data wpływu dokumentu). Pracownik musi pamiętać o okresie wypowiedzenia. Jego długość zależy od okresu zatrudnienia w danym zakładzie pracy i wynosi: 2 tygodnie – przy zatrudnieniu krótszym niż 6 miesięcy, 1 miesiąc – przy zatrudnieniu co najmniej 6-miesięcznym oraz 3 miesiące – przy zatrudnieniu przynajmniej 3-letnim.

Ustalenia stron

Na ogół pracownik składający wypowiedzenie nie chce świadczyć pracy na rzecz aktualnego pracodawcy w trakcie obowiązywania okresu wypowiedzenia. Czy jest to możliwe? Tak, ale pod warunkiem, że uda mu się dojść do porozumienia w tej sprawie z pracodawcą – czyli doprowadzić do rozwiązania umowy na zasadzie porozumienia stron. Istnieje też opcja polegająca na tym, że pracodawca zwalnia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Wszystko zatem zależy w tym momencie od dobrej woli pracodawcy. Jeżeli wyrazi on zgodę na któreś z powyższych rozwiązań, pracownik nie musi świadczyć pracy w okresie wypowiedzenia. W innych okolicznościach pracownik jest do tego zobligowany aż do dnia, w którym kończy się okres wypowiedzenia. Strony mogą także uzgodnić, że okres wypowiedzenia ulega skróceniu, co nie zmienia trybu rozwiązania umowy.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x