< Wróć

Jaki kurs stosować przy rozliczeniach w walucie obcej?

W zakresie działalności wielu polskich firm leży współpraca z zagranicznymi kontrahentami. Przeprowadzanie tego typu transakcji wiąże się z operowaniem zarówno rodzimą, jak i obcą walutą, a najbardziej problematyczną kwestią pojawiającą się przy tej sposobności jest to jaki kurs walutowy należy stosować. Ustawodawca tymczasem nie ułatwia tego przedsiębiorcom. Zgodnie z obowiązującymi przepisami powinno się stosować aż trzy odmienne kursy walut.

Cel rozliczenia

To w jaki sposób powinno być dokonywane rozliczenie transakcji walutowej jest uzależnione przede wszystkim od celu tego rozliczenia – dla VAT, podatku dochodowego lub na potrzeby ksiąg rachunkowych. W każdym z tych przypadków znajduje zastosowanie średni kurs ogłoszony przez NBP: dla celów podatku dochodowego – w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień uzyskania przychodu, dla celów VAT – w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym powstanie obowiązku podatkowego, dla celów ujęcia transakcji w księgach rachunkowych – ogłoszonym przez NBP w dniu poprzedzającym dzień ujęcia transakcji w księgach, o ile kursem walut nie był kurs faktycznie zastosowany w dniu transakcji.

Księgowanie wpłat na rachunki walutowe

Przy transakcjach walutowych pojawiają się też inne kłopoty. Są to m. in. różnice kursowe. Mają one miejsce wówczas, gdy dni otrzymania zapłaty i wystawienia faktury nie pokrywają się. W takiej sytuacji na potrzeby księgowania oraz przeprowadzenia transakcji są stosowane różne kursy walut. Przedsiębiorca ponosi koszty, jeśli się okazuje, że po przeliczeniu kwoty wyrażonej w walucie obcej na złotówki jest ona niższa niż zapłata, którą otrzymał. Firmy współpracujące z kontrahentami zagranicznymi otrzymują wpłaty na rachunki walutowe w walutach obcych – i tu też pojawia się dylemat odnośnie księgowania tych wpływów. Do

Komentarze

  • […] transakcje oraz rozliczenia w walucie obcej rządzą się swoimi prawami – obowiązują w tym zakresie zasady, których należy […]

  • It turns out who is stalking who ??

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.