< Wróć

Inflacja maj 2013

Główny Urząd Statystyczny podaje, że inflacja konsumencka w maju 2012 roku wyniosła zaledwie 0,5% w ujęciu rocznym. W kwietniu tego roku inflacja wynosiła 0,8% rok do roku. Analitycy oczekiwali, że inflacja w maju będzie oscylowała w zakresie 0,5-0,9%, czyli średnio 0,71%. Ich przewidywania się sprawdziły. Ministerstwo Gospodarki prognozowało zaś, że inflacja w maju 2013 roku wyniesie w stosunku rocznym 0,7%. Okazało się, że była jeszcze niższa.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych rosną w Polsce nieznacznie. Od poprzedniego miesiąca inflacja zmalała o 0,1% miesiąc do miesiąca, jak podaje Główny Urząd Statystyczny.

Powodem obniżenia się inflacji w Polsce najpewniej jest obniżenie cen paliw, połączeń telefonicznych i abonamentów telewizyjnych. Spadek cen w transporcie, rekreacji, kulturze i łączności dał wymierne rezultaty. GUS podaje, że największy spadek cen miał miejsce w zakresie łączności i wyniósł on 2,6%. O 2,3% spadły ceny w zakresie transportu, a o 0,8% w dziedzinie rekreacji i kultury.

Podwyżki notowane były w zakresie cen żywności o 0,8%, czy restauracji i hoteli – o zaledwie 0,3%. Nieznacznie, o 0,1% wzrosły ceny towarów i usług związanych z mieszkaniem.

Komentarze

  • […] GUS, inflacja średnioroczna w całym ubiegłym roku wyniosła 0,9%, wobec 3,7% w 2012 roku. Oznacza to, że […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.