< Wróć

Czym się różni nota korygująca do faktury korygującej?

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Wystawienie faktury VAT z błędami pociąga za sobą poważne konsekwencje – od problemów z rozliczeniem się z urzędem skarbowym po kary finansowe. W interesie zarówno wystawcy, jak i nabywcy faktury VAT powinno leżeć to, aby błędy jak najszybciej poprawić. Można to zrobić na dwa sposoby – albo za pomocą faktury korygującej, albo noty korygującej. Dokumentów tych w żadnym wypadku nie wolno mylić – każdy z nich służy bowiem do skorygowania innych błędów, różnią się one również pewnymi zasadami ich wystawiania.

Zasady wystawiania not korygujących

Podstawowa różnica polega na tym, że nota korygująca – w przeciwieństwie do faktury korygującej – jest wystawiana przez nabywcę, a nie wystawcę oryginalnej faktury VAT. Za jej pomocą można poprawić tylko i wyłącznie dane formalne – a zatem nie służące celom podatkowym – takie jak m. in. oznaczenie nabywcy, adres nabywcy itp. Nota musi zawierać dane obu stron transakcji, datę jej wystawienia oraz numer, a także stosowną adnotację, aby było wiadome, że ma się do czynienia z notą. Co się tyczy treści, trzeba podzielić ją na prawidłową oraz korygowaną. Nota musi zostać zaakceptowana przez wystawcę oryginalnej faktury VAT (poprzez złożenie podpisu); nie ma ona wpływu na rozliczenia podatkowe.

Zasady wystawiania faktur korygujących

W przypadku faktur korygujących sprawa przedstawia się nieco inaczej. Dokument ten wystawiony zostaje przez sprzedawcę towaru bądź usługi w sytuacji, kiedy zaistniały błędy w takich obszarach jak np. podwyższenie ceny, udzielenie rabatu, wielkość podatku, zwrot zaliczki czy zwrot towaru. Nie ma tutaj konieczności wprowadzania podziału treści na prawidłową i korygowaną – wpisuje się tylko tę drugą. Niezbędne jest ponadto zamieszczenie oznaczenia „faktura korygująca” (względnie „korekta”). Nabywca zobligowany jest do tego, by potwierdzić odbiór takowego dokumentu, o ile w rachubę wchodzi obniżenie podatku należnego (przepisy jasno określają, kiedy potwierdzenie jest nieodzowne). Zarówno noty korygujące, jak i noty korygujące są wystawiane w dwóch egzemplarzach (kopia i oryginał).

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x