< Wróć

Na czym polega kontrakt menedżerski?

W odniesieniu do osób pełniących kierownicze stanowiska często pada określenie takie jak „kontrakt menadżerski”. Jest to umowa cywilnoprawna, która pod wieloma względami jest korzystniejsza aniżeli tradycyjna umowa o pracę dla obu stron – a więc zarówno dla podmiotu zatrudniającego menadżera, i dla sprawującego te stanowisko. Jakimi cechami wyróżnia się kontrakt menadżerski?

Cechy kontraktu menadżerskiego

Aby z prawnego punktu widzenia umowa była kontraktem menadżerskim, musi spełniać kilka istotnych warunków. Chodzi w tym momencie o sposób w jaki jest skonstruowana i jakie zapisy się w niej znajdują. Nierzadko jest bowiem tak, że mianem kontaktu menadżerskiego określa się coś, co tak naprawdę jest umową o pracę. Najważniejszymi cechami kontraktu odróżniającymi go od umowy o pracę są cel takiej umowy cywilnoprawnej oraz samodzielność menadżera. Obowiązki związane z prowadzeniem firmy są przenoszone na menadżera, któremu jednocześnie przyznaje się w tym obszarze samodzielność. Menadżer ma zatem spore pole do popisu, jeśli chodzi o wnoszenie własnych wartości niematerialnych do sposobu w jaki zarządzana jest dana firma – takie są zresztą oczekiwania wobec niego. Poprzez wartości niematerialne należy rozumieć np. doświadczenie zawodowe, kontakty handlowe, reputację, wiedzę, indywidualne podejście do zarządzania itp.

Z kim można podpisać kontrakt?

Kontrakt nie wymaga m. in. tego, aby menadżer był organizacyjnie podporządkowany zatrudniającemu go podmiotowi, by świadczył swe usługi w wyznaczonym czasie i miejscu, by musiał przestrzegać czasowych norm pracy etc. Jeśli w umowie znajdują się takie zapisy, daje to podstawę do uznania jej za umowę o pracę. Z kim można podpisać kontrakt menadżerski? W tej kwestii przepisy nie narzucają ograniczeń. Może być to np. osoba prawna bądź fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i pragnąca obniżyć koszty samozatrudnienia. Z punktu widzenia właściciela firmy i menadżera kontrakt jest korzystny, bo nie wiąże się z tak ogromnymi jak umowa o pracę obciążeniami składkowymi i podatkowymi.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.