< Wróć

Praca jest niepewna

Kryzys gospodarczy, z jakim mamy do czynienia obecnie w Polsce, daje się mocno we znaki polskiej sferze przedsiębiorczości. Polscy przedsiębiorcy muszą reorganizować swoją działalność i wprowadzać daleko idące cięcia kosztów, które dotyczą między innymi redukcji etatów w firmach. Większość pracowników w Polsce nie może czuć się bezpiecznie i zagrożonych jest zwolnieniem.

W I kwartale 2013 roku wyraźnie zmalała dynamika liczby osób pracujących. W kwietniu 2013 roku było w Polsce aż 14% osób bezrobotnych. Narodowy Bank Polski podaje, że słabnący popyt na pracę jest głównym czynnikiem, który przyczynił się do wzrostu bezrobocia w Polsce. Jednocześnie, w I kwartale tego roku w stosunku do ostatniego kwartału 2012 roku przestał wzrastać współczynnik aktywności zawodowej Polaków.

Wszystko to spowodowane jest słabnącym wzrostem zatrudnienia w usługach, długą zimą, która nie pozwoliła na rozpoczęcie wielu prac sezonowych na wiosnę oraz złą sytuacją w przemyśle. Zatrudnienie spada wraz ze spowolnieniem gospodarczym, mocno zaznaczającym się na rynku pracy.

Maleje liczba osób samo zatrudnionych i osób pracujących najemnie. Brakuje oznak ożywienia po stronie popytu na pracę, co powoduje, że stabilność pracy została mocno zachwiana. Eksperci twierdzą, że to nie koniec problemów rodzinnego rynku pracy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.