< Wróć

Dotacje dla wybranych MSP do 300 tys. zł

Bezzwrotne dofinansowania z Unii Europejskiej są już coraz mniej dostępne. Nie oznacza to jednak, że wybrane grupy przedsiębiorców nie mogą ubiegać się o wsparcie finansowe z unii. Między innymi, szansę na dofinansowanie rzędu do 300 tys. zł na jeden projekt mają mikroprzedsiębiorcy pochodzący z małych miejscowości i obszarów wiejskich.

O wsparcie finansowe lokalnie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 Leader można starać się za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania. Funkcjonują one na terenie różnych gmin w Polsce. W przypadku tychże dotacji preferowane są jednak pewne rodzaje działalności. Na dotację mają szansę przedsiębiorcy, który realizują inwestycje istotne z punktu widzenia rozwoju gminy.

O dofinansowanie nawet do 300 tys. zł mogą starać się nowopowstające mikrofirmy lub mikroprzedsiębiorcy planujący rozwój swojej działalności gospodarczej. Maksymalna kwota wsparcia finansowego z Unii Europejskiej uzależniona jest od liczby nowo powstałych miejsc pracy w związku z przeprowadzeniem inwestycji. Maksymalnie 100 tys. zł otrzymają przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność, ale już do 300 tys. zł wzrośnie maksymalne wsparcie finansowe, jeśli przedsiębiorca zatrudni co najmniej 3 pracowników i utrzyma takie miejsca pracy przez co najmniej 2 lata.

Komentarze

  • […] chcący korzystać w najbliższej przyszłości z dotacji unijnych powinni szczególną uwagę zwrócić na doświadczenia dotychczasowych beneficjentów środków […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.