< Wróć

Lipcowa obniżka stóp procentowych w Polsce

Na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, 3 lipca, podjęto decyzję o kolejnym, 8 już, obniżeniu głównych stóp procentowych w Polsce. W wyniku takich decyzji stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego od 4 lipca 2013 roku wynosi w Polsce 2,5%. Było to działanie spodziewane i oczekiwane przez ekonomistów.

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Łącznie od listopada 2012 roku stopy zmalały już o 225 punktów bazowych, osiągając najniższy poziom w historii. Zgodnie z decyzją RPP, od 4 lipca 2013 roku roczna stopa lombardowa wyniesie 4,00%, stopa depozytowa – 1,00%, a stopa redyskonta weksli – 2,75%.

Obniżenie stóp procentowych sprzyja zaciąganiu kredytów. Przedsiębiorcy już wkrótce będą mogli skorzystać na rynku z atrakcyjnych zobowiązań kredytowych z obniżonym oprocentowaniem, jako że główne stopy procentowe wpływają na stawę Wibor, braną pod uwagę wraz z marżą kredytową przy wyliczaniu oprocentowania kredytów.

Tańsze kredyty oznaczają tańsze finansowanie inwestycji, co może się przełożyć na zwiększenie wzrostu gospodarczego w Polsce. Inwestycje podejmowane przez przedsiębiorców łącznie ze zwiększonym popytem konsumpcyjnym, wspartym tańszymi kredytami gotówkowymi, powinny wpłynąć na wzrost PKB w dłuższej perspektywie czasu i zażegnanie niekorzystnej sytuacji związane z utratą dynamiki polskiej gospodarki.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.