< Wróć

Refundacja za zatrudnianie pracownika młodocianego?

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

W rozumieniu obowiązujących w naszym kraju przepisów osoba młodociana to taka, która ukończyła 16 lat, ale nie osiągnęła jeszcze pełnoletniości. Prawo nie zabrania zatrudniać na umowę o pracę młodocianych, aczkolwiek musi zostać przy tym spełnionych szereg warunków. Pracodawca, który zdecyduje się na zatrudnienie młodocianego, może się ubiegać o refundację wypłacanych takiej osobie wynagrodzeń. Na jakich zasadach się to odbywa?

Jakie warunki trzeba spełnić?

W Polsce funkcjonuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej mówiące o tym, komu przysługuje prawo do ubiegania się o refundację z tytułu zatrudnienia młodocianego. Przede wszystkim pracodawca musi przestrzegać zasad obowiązujących przy zatrudnianiu młodocianych, a także dysponować warunkami pozwalającymi na prowadzenie przygotowania zawodowego. Ponadto refundacja może przyznana tylko wówczas, jeśli młodociany zakończył naukę zawodu, co zostało potwierdzone zdanym przez niego egzaminem. Bardzo ważne jest również to, że wysokość refundacji nie może być większa aniżeli 60 % tych  kosztów, które można objąć tego typu pomocą. Pracodawca zamierzający się ubiegać o opisywane dofinansowanie musi w tej sprawie złożyć wniosek – ma na to czas maksymalnie do 3 miesięcy liczonych od dnia, w którym młodociany zdał egzamin.

Kwoty dofinansowania

W ramach refundacji pracodawca może odzyskać część środków, które przeznaczył na wygrodzenie młodocianego lub na składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane od pensji młodocianego (do wysokości najniższych stawek jakie obowiązywały w okresie refundacji). Jakiego rzędu kwoty w praktyce wchodzą w rachubę? W przypadku nauki zawodu jest to 8081 zł – na taką sumę można liczyć, jeśli nauka trwała 36 miesięcy (jeżeli krócej, kwota jest proporcjonalnie zmniejszana), zaś w przy przyuczaniu młodocianego do konkretnego zawodu – jest to 254 zł za każdy miesiąc kształcenia (pełny). Do końca grudnia 2014 r. można też ubiegać się o refundację kosztów zatrudnienia ucznia 2-letniej zasadniczej szkoły zawodowej – jest to 4587 zł przy 24-miesięcnym okresie kształcenia.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x