Newsy

Wszczęcie egzekucji po uprawomocnieniu nakazu zapłaty

8 lipca 2013

Roszczeń pieniężnych (bądź zamiennych) można dochodzić na wiele sposobów – m. in. poprzez otrzymanie nakazu zapłaty. Wydawany jest on w postępowaniu nakazowym lub upominawczym (także elektronicznym) – strony nie uczestniczą w takim postępowaniu, dla sądu zaś przesłankę do wydania nakazu stanowią przedłożone przez wierzyciela dokumenty oraz twierdzenia. Jest to uproszczony sposób dochodzenia wspomnianych roszczeń.

Czytaj więcej...

Bezrobocie czerwiec 2013

8 lipca 2013

Jeszcze w maju 2013 roku Główny Urząd Statystyczny informował, że bezrobocie wynosi 13,5%. W kwietniu osiągnęło ono wartość przekraczającą 14%. W czerwcu tego roku znów zaobserwowano spadek bezrobocia. Obecnie stopa osób pozostających bez pracy wynosi 13,2%. Analitycy rynku pracy wskazują, że spadek stopy bezrobocia w czerwcu ma związek z rozpoczęciem pracy sezonowych przez wielu pracowników.

Czytaj więcej...