< Wróć

Wszczęcie egzekucji po uprawomocnieniu nakazu zapłaty

Roszczeń pieniężnych (bądź zamiennych) można dochodzić na wiele sposobów – m. in. poprzez otrzymanie nakazu zapłaty. Wydawany jest on w postępowaniu nakazowym lub upominawczym (także elektronicznym) – strony nie uczestniczą w takim postępowaniu, dla sądu zaś przesłankę do wydania nakazu stanowią przedłożone przez wierzyciela dokumenty oraz twierdzenia. Jest to uproszczony sposób dochodzenia wspomnianych roszczeń.

Niezbędna klauzula wykonalności

Otrzymawszy nakaz zapłaty, dłużnik powinien zareagować w odpowiedni sposób. Ma w tym zakresie następujące możliwości – zapłacić, wnieść sprzeciw (w postępowaniu upominawczym) lub wnieść zarzuty (w postępowaniu nakazowym). Jeśli sprzeciw albo zarzuty zostaną wniesione skutecznie, wówczas postępowanie traci prawny byt. Jeżeli zaś nie zostaną przez dłużnika podjęte żadne działania, nakaz nabiera mocy prawnej – czyli uprawomocnia się. To jednak nie daje wierzycielowi podstaw do tego, by wszcząć postępowanie egzekucyjne. Aby tak się stało, nakaz musi posiadać klauzulę wykonalności. Nakazom wydawanym w elektronicznym postępowaniu upominawczym jest ona nadawana z urzędu. W innych przypadkach trzeba złożyć do sądu stosowny wniosek o jej nadanie. Sąd decyzję w tej sprawie podejmuje w ciągu 3 dni.

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Dopiero wówczas możliwe jest złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Wniosek składany jest przez wierzyciela albo w sądzie, albo u komornika (zaznaczyć trzeba przy tym, że w określonych sytuacjach egzekucję można wszcząć z urzędu). Jeżeli nakaz wydany został przez sąd w elektronicznym postępowaniu upominawczym, również i wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego może być złożony przez wierzyciela poprzez system teleinformatyczny – komornik ma obowiązek zweryfikowania otrzymanych w ten sposób treści. Wniosek o wszczęcie egzekucji musi spełniać wymogi formalne. Niezbędne jest wskazanie w nim m. in. sposobu egzekucji (może być to np. zajęcie wynagrodzenia dłużnika czy środków na jego koncie bankowym), a także świadczenia jakie w ten sposób ma zostać spełnione.

Komentarze

  • free christian dating sites without payment

  • polygamy dating free

  • free russian dating in usa

  • keto plan pisze:

    keto diet gifts

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.