< Wróć

Ekwiwalent za urlop

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Prawo do urlopu wypoczynkowego to jedno z podstawowych praw pracowniczych. Urlop ten ma charakter coroczny, nieprzerwany i płatny, zaś czas jego trwania uzależniony jest od stażu pracy. W podstawowym wymiarze wynosi on 20 dni (dla pracowników o stażu krótszym niż 10 lat) i 26 dni (dla pracowników o stażu dłuższym niż 10 lat). Jedną z kwestii wzbudzających przy tej okazji ogromne zainteresowanie jest kwestia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Kiedy pracodawca musi wypłacić ekwiwalent?

W powszechnej opinii panuje przekonanie, że każdemu pracownikowi, przez którego urlop wypoczynkowy nie został do końca (lub w ogóle) wykorzystany przysługuje z tego tytułu pieniężny ekwiwalent. Tymczasem nie jest to tak do końca prawdą, ponieważ prawo przewiduje jedynie określone sytuacje, w których ekwiwalent musi zostać pracownikowi wypłacony. Ma to miejsce wówczas, kiedy z uwagi na takie okoliczności jak rozwiązanie bądź wygaśnięcie umowy o pracę wykorzystanie przez pracownika przysługującego mu urlopu wypoczynkowego nie będzie możliwe. Jedynie wówczas pracodawca jest zobligowany do wypłacenia ekwiwalentu – oczywiście proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w tym roku, w którym doszło do rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę.

Wyliczanie ekwiwalentu

Jeżeli wygasa jedna umowa i bezpośrednio po niej zostaje podpisana druga, a jej strony nie zmieniają się (ten sam pracownik i ten sam pracodawca), wówczas mogą one postanowić o tym, że zaległy urlop zostanie przez pracownika wykorzystany w trakcie trwania stosunku pracy nawiązanego na podstawie nowej umowy. Zdarza się również i tak, że w momencie ustania stosunku pracy pracownik ma na swoim koncie niewykorzystany urlop w pełnym jego wymiarze – jeżeli prawo do niego nie przedawniło się, wówczas pracownikowi przysługuje ekwiwalent. Przy wyliczaniu należnego ekwiwalentu brane są pod uwagę dwa czynniki. Pierwszym z nich jest miesięczne wynagrodzenie pracownika (liczone ze wszystkimi dodatkami), drugim zaś współczynnik urlopowy (uwzględniany jest współczynnik obowiązujący w roku, w którym wyliczany jest ekwiwalent).

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

7
0
Would love your thoughts, please comment.x