< Wróć

Sezonowa poprawa na rynku pracy

Okres wakacyjny jest okresem, w którym wyraźnie widoczna jest tendencja do poprawy na rynku pracy w Polsce. Spowodowana jest ona zatrudnieniem sezonowym, z którego korzystają zarejestrowani dotychczas w Urzędach pracy, bezrobotni. Po zakończeniu prac sezonowych, w okolicach końca sierpnia i września, znów bezrobocie rejestrowane wyraźnie się powiększa.

Od lat widoczna jest ta sama tendencja wzrostowa w zakresie zatrudnienia pracowników w Polsce w ciągu lata. Na naszym rynku pracy sezonowa poprawa jest już normą. Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych badał ową zależność w zakresie sezonowości poprawy sytuacji na rynku pracy. Wykluczając wpływy sezonowe, nie można powiedzieć, aby ogólna sytuacja dla polskich pracowników uległa poprawie. Nadal pozostaje ona bardzo trudna.

Znalezienie pracy sezonowej, wakacyjnej, to tylko chwilowe zatrudnienie dla osób bezrobotnych i szansa na podreperowanie domowego budżetu. Po zakończeniu sezonu letniego najprawdopodobniej znów będziemy obserwowali pogorszenie się położenia bezrobotnych.

Na fakt poprawy sytuacji na polskim rynku pracy wyłącznie w odniesieniu do prac sezonowych wskazuje Barometr Ofert Pracy, który kolejny miesiąc z rzędu spada. Przy obliczaniu barometru nie są brane pod uwagę oferty pracy sezonowej, niemające trwałego wpływu na rynek.

Najłatwiej można znaleźć pracę w zawodach handlowych, czy bezpośrednio związanych z produkcją. Na kolejnych miejscach sytuują się ekonomiści, inżynierowie i informatycy. Resort pracy wskazuje, że czerwcowe bezrobocie wyniosło 13,2%, wobec 13,5% w maju.

Komentarze

  • […] w wakacje 2013 roku widoczna była sezonowa poprawa na rynku pracy. Została ona zachwiana przez okres zimowy, ale liczba ofert pracy najpewniej zwiększy się na […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.