< Wróć

Łotwa rajem podatkowym

Już wkrótce najbliższym dla Polski rajem podatkowym będzie nie Cypr, ale Łotwa. Korzystne uwarunkowania dotyczące przepisów podatkowych w tym kraju mogą spowodować, że wiele firm zrażonych niedawnym kryzysem na Cyprze, przeniesie swoją rezydencję podatkową na Łotwę. Ryga tworzy system podobny do cypryjskiego, co przyciąga niczym magnes bogatych z różnych stron świata, np. z Rosji.

Łotwa już z dniem 1 stycznia 2014 roku stanie się członkiem strefy euro. W tym dniu wchodzą w życie jednocześnie daleko idące zmianie w prawie podatkowym na Łotwie, których celem jest stworzenie w tym kraju kolejnego raju podatkowego. Strefa euro nie zyska na tym, ale zyski będą liczyć zamożni jej obywatele, którzy nie będą mieli problemów z przeniesieniem swoich pieniędzy np. z Cypru na Łotwę.

O przyszłego roku spółki holdingowe zyskają na przeniesieniu do Łotwy, ponieważ będą mogły zagraniczne zyski z dywidendy i zyski kapitałowe z tytułu sprzedaży akcji uwolnić spod opodatkowania. Na Łotwie istnieje jeden z najniższych w Unii europejskiej podatek dochodowy od przedsiębiorców wynoszący zaledwie 15%. Dla porównania, na Cyprze wynosi on 12,5%, zaś średnia unijna to 23,5%.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.