< Wróć

Przestępstwo od 400 zł

Sejm będzie głosował nad zmianami w Kodeksie Karnym. Dotyczą one między innymi podwyższenia kwoty, od której drobną kradzież będzie się traktowało jako przestępstwo, a nie jako wykroczenie, które w rzeczywistości pociągało za sobą niewielkie konsekwencje. Obecnie, już od 250 zł uważa się kradzież za przestępstwo.

Nowa granica, która rozgranicza przestępstwo od wykroczenia, ma przebiegać wokół kwoty 400 zł. Początkowo miało to być nawet 1000 zł. Policja i prokuratura popierały wyższy limit na przestępstwa. Niemniej jednak, poseł PO, Krzysztof Kwiatkowski znalazł akceptację dla swojego projektu wskazującego, aby granica przestępstwa przy kradzieżach wynosiła jedną czwartą płacy minimalnej. Obecnie jest więc to kwota 400 zł, ale ma ona podlegać waloryzacji wraz z coroczną zmianą stawki wynagrodzenia minimalnego.

Jeśli ustalony byłby wyższy limit uznawania kradzieży za przestępstwo, mogłoby zostać to odczytane przez społeczeństwo jako bagatelizowanie mniejszych kwot kradzieży i jako zmniejszenie ochrony obywateli przed takimi działaniami przestępczymi. Jeśli Sejm przychyli się do projektu posła PO, limit 400 zł za kradzież uznawaną za przestępstwo, wejdzie w życie od 2015 roku.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.