< Wróć

Polski pracownik nie lubi swojej pracy

Czy Polacy są zadowoleni z wykonywanej pracy? Wszystko wskazuje, że bardziej zadowoleni jesteśmy z prowadzonego stylu życia, niż z zajęcia zawodowego, które wielu z nas wykonuje niejako pod przymusem, nie mając innej, realnej alternatywy. Główny Urząd Statystyczny przeprowadził badania na temat jakości życia Polaków.

Okazuje się, że 70% z nas jest generalnie zadowolonych ze swojego życia. Nieco mniej niż 10% badanych wskazało nawet, że jest bardzo zadowolonych z obecnej sytuacji życiowej. Satysfakcjonują nas kontakty społeczne nawiązywane z przyjaciółmi i znajomymi, czy sytuacja w życiu rodzinnym.

Niestety, Polacy nie wykazują takiego samego entuzjazmu i optymizmu pytani o pracę zawodową. Tylko 60% osób pracujących jest zadowolonych z charakteru wykonywanej pracy, czasu pracy i otrzymywanego wynagrodzenia. Najbardziej zadowoleni są rzecz jasna pracownicy wyższych szczebli organizacji. Najmniej zadowoleni są pracownicy wykonujący pracę fizyczną. Dziwić może fakt, że zadowolenie z życia wykazuje ponad połowa osób pozostających bez pracy.

Niskie wynagrodzenia i rosnące bezrobocie powodują, że 37% badanych jest nieusatysfakcjonowanych z obecnej sytuacji finansowej.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.