< Wróć

Ciąża na urlopie wychowawczym

Nie należą do rzadkości sytuacje, kiedy kobieta przebywająca na urlopie wychowawczym zachodzi w ciążę. Wiele pracownic zastanawia się wówczas nad tym jak przedstawiają się kwestie związane ze zwolnieniem lekarskim i wynagrodzeniem za czas przebywania na nim, otrzymywaniem zasiłku chorobowego, a także z kontynuowaniem rozpoczętego urlopu wychowawczego oraz z urlopem na drugie dziecko.

Przerwanie urlopu

Wątpliwości nie ulega fakt, iż o zajściu w ciążę pracownica musi poinformować swego pracodawcę. Jeżeli jednak chce, aby z tego tytułu przysługiwał jej urlop macierzyński, nie może dostarczyć zwolnienia lekarskiego, przebywając na urlopie wychowawczym. Oznacza to zatem konieczność przerwania urlopu. W przeciwnym wypadku będzie się jej należał jedynie zasiłek macierzyński. Pracownica planująca przerwanie urlopu wychowawczego musi powiadomić o tym pracodawcę – służy temu podanie o skrócenie urlopu i o powrót do pracy, które trzeba złożyć w terminie na 30 dni przed planowanym powrotem do pracy. Już pierwszego dnia po powrocie można przedłożyć pracodawcy zwolnienie lekarskie. Co się zaś tyczy zasiłku chorobowego, to w trakcie trwania urlopu wychowawczego on nie przysługuje – co innego, gdy urlop zostanie przerwany, a pracownica dostarcza zwolnienie (nie ma tu obowiązku przepracowania 30 dni).

Co z urlopem wychowawczym?

Zasiłek macierzyński przysługuje od dnia. Urodzenie drugiego dziecka podczas urlopu wychowawczego nie oznacza, iż kobieta z dniem rozpoczęcia porodu rozpoczyna urlop macierzyński, gdyż w dalszym ciągu jest na wychowawczym. Narodziny drugiego dziecka nie wpływają na to, że urlop wychowawczy na pierwszego potomka zostaje przerwany bądź zawieszony. Skorzystanie z urlopu wychowawczego na drugie dziecko odbywa się na ogólnych zasadach. Pracownica w ciąży podlega ochronie przed zwolnieniem z pracy – rozwiązanie umowy możliwe jest tylko w sytuacji, kiedy zakład pracy ogłasza upadłość lub zostaje postawiony w stan likwidacji. Podobnie jest z pracownikami przebywającymi na urlopach wychowawczych.

Komentarze

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.