< Wróć

Czarna strefa w PKB

Już wkrótce w ramach produktu Krajowego Brutto państwa Unii Europejskiej będą musiały wliczać „czarną” sferę gospodarki. Wynika to ze zmiany definicji PKB przez Unię Europejską. W wyniku takiego działania przy wyliczaniu PKB brane będą pod uwagę dochody z nielegalnej działalności.

Dochody z prostytucji, z narkotyków, nielegalnego handlu alkoholem i papierosami, przemyt i nielegalne produkcja – to wszystko wliczone zostanie do PKB Polski. Eksperci szacują, że w wyniku takich zmian obliczeniowych, PKB może w przyszłym roku zwiększyć się o 16 mld zł.

„Czarna” sfera gospodarki będzie musiała zostać uwzględniona we wszystkich krajach członkowskich wspólnoty, co wpłynie nie tylko na wysokość PKB, ale jednocześnie także na jego relację do długu krajowego. Dla Polski jest to wielce niekorzystna sytuacja z tego względu, że może ona wywołać znaczne zwiększenie składki, jaką Polska odprowadza do „kasy” Unii Europejskiej.

Dotychczas w PKB uwzględniano nielegalną działalność, ale wyłącznie tą, która obejmuje produkcję i usługi ukrywane przed organami administracji państwowej w celu unikania opłacania podatków czy składek na ZUS.

Komentarze

  • […] i Regionalnych ESA 2010. Uwzględnienie nielegalnej działalności w polskim PKB, czyli tzw. czarnego PKB, na pewno spowoduje poprawę ogólnych wyników wzrostu gospodarczego dla Polski. Polska gospodarka […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.