< Wróć

Polska gospodarka w górę

GUS ogłasza, że najprawdopodobniej polska gospodarka wychodzi na prostą po okresie kryzysu i notuje kolejne wzrosty. Dane statystyczne pokazują, że sytuacja w naszej rodzimej gospodarce zdecydowanie się poprawiła w poprzednim miesiącu. Bezrobocie rejestrowane zmalało do poziomu 13,2%, podczas gdy sprzedaż detaliczna wzrosła o 1,8%.

W maju tego roku wyniki prezentowane przez GUS dotyczące polskiej gospodarki były stanowczo mniej optymistyczne. Bezrobocie maju 2013 roku wynosiło 13,5%, zaś sprzedaż detaliczna wzrosła wówczas o 0,5%. Na dobry wynik sprzedaży detalicznej wpłynęła większa liczba dni handlowych w stosunku do maja 2013 roku.

Dane z gospodarki są coraz lepsze i rośnie optymizm polskich konsumentów. Spadek bezrobocia niewątpliwie związany jest z okresem sezonowych prac, choć dopiero we wrześniu-październiku okaże się, czy ograniczenie liczby bezrobotnych w kraju będzie zjawiskiem trwałym. Obecne dane dotyczące bezrobocia nie są tak korzystne, jeśli odnieść je do czerwca 2012 roku. Wówczas liczba bezrobotnych w porównaniu z dzisiejszymi wynikami była niższa o 7,4%.

W kolejnych miesiącach analitycy prognozują dalsze polepszanie się sytuacji w polskiej gospodarce, choć na kilkuprocentowy wzrost PKB będzie trzeba jeszcze poczekać.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.