< Wróć

Opłaty środowiskowe 2014

Osoby prowadzące w Polsce pozarolniczą działalność gospodarczą są obciążone rozmaitymi zobowiązaniami w postaci podatków oraz publicznych danin. Ze wszystkich tych zobowiązań muszą wywiązywać się systematycznie i bez opóźnień – inaczej grożą im kary, niekiedy bardzo dotkliwe. Można tutaj wspomnieć m. in. o opłatach środowiskowych.

Kto jeszcze musi płacić?

Wymienione powyżej opłaty są ponoszone przez przedsiębiorców z tytułu korzystania przez nich ze środowiska. Za korzystanie ze środowiska uznaje się składowanie odpadów, pobór wody oraz wprowadzanie do środowiska ścieków, gazów oraz pyłów. Do uiszczania tychże opłat są zobligowane także podmioty wykonujące zawody medyczne i prowadzące związane z nimi praktyki oraz osoby prowadzące rolniczą działalność lub zajmujące się uprawami rolnymi, leśnictwem, rybactwem śródlądowym, warzywnictwem, ogrodnictwem, hodowlą albo chowem zwierząt. Kwestię tę szczegółowo regulują stosowne przepisy.

Wysokość opłat

Wysokość opłat jest ustalana przez Ministra Środowiska i ma ona charakter zmienny. To oznacza, że nie są to stawki stałe – zmieniają się z każdym kolejnym rokiem. Resort wydaje obwieszczenie w tej sprawie. Póki co, jeszcze nie wiadomo w jaki sposób będą się te stawki kształtować w 2014 r. Należy jednak domniemywać, iż w porównaniu z rokiem bieżącym będą one wyższe – w kwestii opłat, podatków itp. panuje bowiem tendencja wzrostowa. W zakresie opłat środowiskowych obowiązują zróżnicowane stawki – w zależności od tego, co stanowi przedmiot tychże opłat i w jakim stopniu dany podmiot przyczynia się do zanieczyszczania środowiska. Nie dla wszystkich są one zatem jednakowe, aczkolwiek funkcjonuje górna jednostkowa stawka opłat – jest to maksimum jakie płacić może przedsiębiorca. Dla przykładu w 2013 r. maksymalna stawka za wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów wynosi 371,43 zł/kg, za umieszczanie odpadów na składowisku – 272,10 zł/Mg, za pobór wody powierzchniowej śródlądowej – 2,10 zł/m3. O ile wzrosną te stawki, przedsiębiorcy przekonają się zapewne już niedługo.

Komentarze

 • […] in. z koniecznością uiszczania rozmaitych podatków i publicznych danin  – takich jak np. opłaty środowiskowe ponoszone z tytułu korzystania ze środowiska. Pozwolenia zintegrowane również mają związek z […]

 • cialis tadalafil pisze:

  Buy Cialis Japan

 • finpecia from india online pisze:

  Discount Fedex Amoxicilina Ospamox Get In Internet

 • Stromectol pisze:

  Canine Uti Cephalexin

 • buy hcq pisze:

  cialis separate bath tubs

 • Lasix pisze:

  Medicamento Cialis Cuanto Cuesta

 • Zithromax pisze:

  Buy Clomid Online Ship Usa

 • Priligy pisze:

  Acheter Viagra Pas Chere

 • gabapentin dog pisze:

  Diarrhea Side Effect Of Cephalexin

 • Prednisone pisze:

  cialis expiration

 • Viagra pisze:

  Lasix Online No Prescription

 • purchase cialis online pisze:

  Buy Antibiotics Without Prescription Uk

 • Cialis pisze:

  American Pharmacy Buy Amoxicillin

 • Lasix pisze:

  Provera Discount Usa Over Night Shop

 • pfizer viagra cheap pisze:

  Priligy Dapoxetine Hydrochloride

 • buy generic stromectol pisze:

  Cialis Interazioni

 • Prednisone pisze:

  Canadian Farmacie

 • buy priligy online usa pisze:

  Venta De Viagra Farmacias

 • azithromycin pregnancy pisze:

  Finasteride Vs Propecia Male Pattern Hair Loss

 • gabapentin 300 mg capsule pisze:

  Levitra Bucodispersable Precio

 • where can i buy plaquenil without a prescription pisze:

  Itch Reaction To Amoxicillin

 • side effects of gabapentin pisze:

  cialis farmacia precio

 • buy cheap cialis online pisze:

  Finasteride Where To Purchase

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.