< Wróć

Większe zwolnienia podatkowe dla firm

Były minister gospodarki, Waldemar Pawlak z Polskiego Stronnictwa Ludowego uważa, że polskie firmy powinny móc korzystać ze zwiększonych zwolnień podatkowych, z tytułu prowadzenia działalności badawczej, mającej na celu dalszy rozwój działalności gospodarczej.

Pawlak postuluje, żeby wprowadzić rozszerzone przywileje podatkowe centrów badawczo-rozwojowych na wszystkie firmy, prowadzące działalność tego rodzaju. Mogłyby one w takim przypadku przeznaczać cały zysk z działalności badawczej na własny rozwój, co przyczyniłoby się niewątpliwie do postępu całej polskiej gospodarki.

Obecnie zwolnienia podatkowe o podobnym charakterze rzeczywiście istnieją, ale mogą z nich skorzystać wyłącznie ci przedsiębiorcy, którzy przeznaczają w ciągu roku co najmniej 20% przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży własnych usług badawczo-rozwojowych i produktów innowacyjnych. Uprawnienie do zwolnienia podatkowego wiązałoby się jednocześnie ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz z możliwością odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na fundusz innowacyjności.

Nowe zwolnienia, w rozszerzonym zakresie, pozwoliłyby na stopniowe zwiększanie innowacyjności polskich firm i wdrażanie ich pomysłów do praktyki gospodarczej.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.