< Wróć

Jak zatrudnić stażystę?

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Staż to jedno z narzędzi funkcjonujących na rynku pracy, a służące aktywizowaniu bezrobotnych. W ten sposób bezrobotni mogą zdobywać zawodowe doświadczenie, które jest potrzebne przy poszukiwaniu pracy. Z kolei pracodawca może pozyskać osobę do pracy bez konieczności zawierania z nią umowy o pracę – te sprawy regulowane są tutaj na innych zasadach.

Staż – dla kogo?

Staż trwać może od 3 do 6 miesięcy, a w niektórych przypadkach (bezrobotni, którzy nie ukończyli 25 lat; absolwenci szkół wyższych poniżej 27 lat w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły) do 12 miesięcy. Pomimo tego, że stażysta i pracodawca nie nawiązują stosunku pracy, pracodawca jest zobligowany do zapewniania stażyście odpowiednich warunków do wykonywania stażu. Przyjmując osoby na staż, pracodawca musi pamiętać o tym, że ich liczba nie może przekraczać liczby pracowników etatowych (wyznacznikiem są tutaj etaty w pełnym wymiarze godzin). Staż może odbywać się też u przedsiębiorcy, który nie zatrudnia u siebie pracowników. Oferta w zakresie stażów jest skierowana do różnych grup bezrobotnych – także do tych, którzy znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (np. osoby niepełnosprawne, kobiety po urodzeniu dziecka, osoby powyżej 50 roku życia itp.).

Kwestie formalne

Aby staż mógł się odbyć, musi zostać spełnionych kilka warunków. Przede wszystkim organizator stażu musi się zwrócić do starosty ze stosownym wnioskiem o przydzielenie stażysty (może być to konkretna osoba). Starosta na rozpatrzenie tego wniosku ma maksymalnie miesiąc. Następnym krokiem jest zawarcie umowy – jest stronami są starosta i organizator stażu. Starosta nadzoruje przebieg stażu oraz wydaje osobie bezrobotnej zaświadczenie o odbyciu takowej praktyki. Stażyście przysługują: stypendium wypłacane przez urząd pracy (jego wysokość wynosi 120 procent zasiłku dla bezrobotnych) oraz 2 wolne dni za każde 30 dni stażu. W trakcie odbywania stażu nie jest wypłacany zasiłek dla bezrobotnych. Czas pracy stażysty nie może być dłuższy niż 8 godzin na dobę. O ile starosta nie wyrazi na to zgody, stażysta nie może pracować w nocy, w niedziele i święta, a także w systemie zmianowym. Po zakończeniu stażu pracodawcy nie mają obowiązku zatrudnia stażystów (chyba, że urząd pracy zastrzeże taką opcję, aczkolwiek w rachubę wchodzi wówczas krótki okres zatrudnienia). Powinni jednak pamiętać, iż przysługuje im wtedy ulga na młodych pracowników – ma to ich zachęcić do tego, by stwarzali miejsca pracy dla młodych osób, co ma pomagać w walce z rosnącym w tej grupie bezrobociem.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

7
0
Would love your thoughts, please comment.x