< Wróć

Jak zatrudnić stażystę?

Staż to jedno z narzędzi funkcjonujących na rynku pracy, a służące aktywizowaniu bezrobotnych. W ten sposób bezrobotni mogą zdobywać zawodowe doświadczenie, które jest potrzebne przy poszukiwaniu pracy. Z kolei pracodawca może pozyskać osobę do pracy bez konieczności zawierania z nią umowy o pracę – te sprawy regulowane są tutaj na innych zasadach.

Staż – dla kogo?

Staż trwać może od 3 do 6 miesięcy, a w niektórych przypadkach (bezrobotni, którzy nie ukończyli 25 lat; absolwenci szkół wyższych poniżej 27 lat w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły) do 12 miesięcy. Pomimo tego, że stażysta i pracodawca nie nawiązują stosunku pracy, pracodawca jest zobligowany do zapewniania stażyście odpowiednich warunków do wykonywania stażu. Przyjmując osoby na staż, pracodawca musi pamiętać o tym, że ich liczba nie może przekraczać liczby pracowników etatowych (wyznacznikiem są tutaj etaty w pełnym wymiarze godzin). Staż może odbywać się też u przedsiębiorcy, który nie zatrudnia u siebie pracowników. Oferta w zakresie stażów jest skierowana do różnych grup bezrobotnych – także do tych, którzy znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (np. osoby niepełnosprawne, kobiety po urodzeniu dziecka, osoby powyżej 50 roku życia itp.).

Kwestie formalne

Aby staż mógł się odbyć, musi zostać spełnionych kilka warunków. Przede wszystkim organizator stażu musi się zwrócić do starosty ze stosownym wnioskiem o przydzielenie stażysty (może być to konkretna osoba). Starosta na rozpatrzenie tego wniosku ma maksymalnie miesiąc. Następnym krokiem jest zawarcie umowy – jest stronami są starosta i organizator stażu. Starosta nadzoruje przebieg stażu oraz wydaje osobie bezrobotnej zaświadczenie o odbyciu takowej praktyki. Stażyście przysługują: stypendium wypłacane przez urząd pracy (jego wysokość wynosi 120 procent zasiłku dla bezrobotnych) oraz 2 wolne dni za każde 30 dni stażu. W trakcie odbywania stażu nie jest wypłacany zasiłek dla bezrobotnych. Czas pracy stażysty nie może być dłuższy niż 8 godzin na dobę. O ile starosta nie wyrazi na to zgody, stażysta nie może pracować w nocy, w niedziele i święta, a także w systemie zmianowym. Po zakończeniu stażu pracodawcy nie mają obowiązku zatrudnia stażystów (chyba, że urząd pracy zastrzeże taką opcję, aczkolwiek w rachubę wchodzi wówczas krótki okres zatrudnienia). Powinni jednak pamiętać, iż przysługuje im wtedy ulga na młodych pracowników – ma to ich zachęcić do tego, by stwarzali miejsca pracy dla młodych osób, co ma pomagać w walce z rosnącym w tej grupie bezrobociem.

Komentarze

 • stromectol ivermectin for humans pisze:

  Viagra Anziani

 • Propecia pisze:

  Cephalexin 500mg 500ct

 • Cialis pisze:

  Propecia Ebuddy Infertilidad

 • Priligy pisze:

  Viagra Nebeneffekte

 • azithromycin tab 250mg pisze:

  cialis comprar por internet

 • is furosemide a water pill pisze:

  Viagra Ultime Notizie

 • Plaquenil pisze:

  Diferencias Entre Sildenafil Y Kamagra

 • Prednisone pisze:

  Buy Zithromax By The Pill

 • gabapentin use pisze:

  Cialis Come Assumerlo

 • Stromectol pisze:

  Cialis Viagralevitra

 • Viagra pisze:

  Buy Doxycycline Online Uk

 • Propecia pisze:

  Viagra El Precio

 • buy cialis online using paypal pisze:

  sildenafil generico

 • cialis viagra levitra samples pisze:

  Importar Priligy

 • purchase cialis online cheap pisze:

  Cialis France Pas Cher

 • what to do when lasix doesn't work pisze:

  Vendita Levitra 10 Mg

 • hoe can i buy priligy in usa pisze:

  Pharmacy Zithromax

 • i need to buy prednisone 20mg pisze:

  Amoxicillin Adult Dosage

 • zithromax generics pisze:

  Cialis Q Es

 • can i buy plaquenil in tijuana pisze:

  Viagra Et Consequences

 • cialis without prescription pisze:

  cialis online foro

 • hydroxychloroquine over the counter walgreens pisze:

  buy brand name accutane

 • another name for gabapentin pisze:

  Zithromax Without Rx Mexico

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.