< Wróć

Sierpień pod znakiem zmian w Kodeksie Pracy

Już w sierpniu tego roku mają wejść w życie zmiany w czasie pracy pracowników, wywołane podpisaniem przez prezydenta, Bronisława Komorowskiego, ustawy z dnia 12 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych. Co się zmieni i czy pracownicy na tym skorzystają?

Zmianie ulegną regulacje prawne określające tryb przedłużania okresów rozliczeniowych czasu pracy. W najbliższej przyszłości okres rozliczeniowy może ulec w uzasadnionych przypadkach wydłużeniu do 12 miesięcy. Owe uzasadnienie musi mieć pokrycie w przyczynach obiektywnych i technicznych, lub związanych z organizacją pracy. Wydłużony okres rozliczeniowy będzie znajdował zastosowanie w każdym systemie czasu pracy.

Zmienią się też zasady stosowania w zakładzie pracy ruchomego czasu pracy, jak i tryb wprowadzania takiej organizacji czasu pracy w danym przedsiębiorstwie. Pracodawca będzie miał możliwość ustalenia harmonogramu czasu pracy w formie rozkładu, na okres krótszy od okresu rozliczeniowego, ale obejmujący co najmniej jeden miesiąc. Pracownik musi zostać rzecz jasna poinformowany z tygodniowym wyprzedzeniem o zmianie rozkładu czasu pracy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.